Lyssna

VA-arbete på Trallbanevägen och Härkeshultsvägen

Härryda Vatten och Avfall AB planerar för en ny spillvattenledning från Trallbanevägen och söder ut längs med Härkeshultsvägen.

Ledningen förläggs med så kallad schaktfri metod vilket innebär att man inte behöver gräva upp några längre sträckor för ledningsförläggning. Istället borrar man sig fram i marken mellan olika start- och målgropar.

Arbetet startar under vecka 13 och beräknas vara färdigt under våren. Entreprenören som utför arbetet är Styrud Ingenjörsfirma AB. Viss störning i trafiken kan uppstå. Boende i närheten är informerade om detta.


Kontakt

VA-ingenjör

Björn Lindqvist
031-724 62 15
bjorn.lindqvist@hvaa.se