VA-arbete kring Backatorpsvägen i Landvetters-Backa

I den norra delen av Backatorpsvägen fortsätter förläggningen av VA. Schaktarbetena börjar närma sig sitt slut men det är några sträckor kvar före grävmaskinerna är klara längs vägen.

I den södra delen av Backatorpsvägen har vi nu godkända vattenprover. Det innebär att det går att ansluta sig till det kommunala VA-ledningsnätet.

För att få ansluta sig emot det kommunala ledningsnätet måste man ha en godkänd VA-ansökan. Det går att ansöka online här på harryda.se, under e-tjänster.

Det går även att fylla i en blankett för hand som man kan skriva ut från harryda.se. VA-ingenjören kan även e-posta en blankett till dig, se kontaktuppgifter på höger sida.

Bröderna Sandhs Entreprenad AB utför arbetet.