Lyssna

VA-arbete kring Backatorpsvägen i Landvetters-Backa

Arbeten kring Backatorpsvägen fortsätter. I den södra delen återstår en sträcka innan man kommer påbörja arbetet med att driftsätta ledningsnätet.

För att kunna förlägga VA-ledningarna måste berg sprängas bort vilket kommer utföras under vecka 10.

I den norra delen har man stött på mycket berg, vilket innebär att en del sprängningsarbeten kommer ske under kommande veckor.

Vår målsättning är att ha ledningsnätet klart under 2021.

Entreprenören som utför jobbet är Bröderna Sandhs Entreprenad AB.

Kontakt

VA-ingenjör

Björn Lindqvist
031-724 6215
bjorn.lindqvist@hvaa.se