Lyssna

VA-arbete kring Backatorpsvägen i Landvetters-Backa

Förläggningsarbetena fortsätter kring Backatorpsvägen. Den södra delen är klar och det återstår endast ett godkänt vattenprov innan ledningsnätet driftsätts till fullo.

I den norra delen fortsätter ledningsförläggningen. Vi hoppas att arbetet ska vara färdigt före hösten.

Bröderna Sandhs Entreprenad AB utför arbetet.