Utbyggnad av Gärdesområdet

Detaljplanen för Hulebäck 1:608 m fl Gärdesområdet fick laga kraft 2016-07-25. Genomförandet av detaljplanen innebär att en del av de befintliga VA-ledningarna ska läggas om och gator rustas upp.

Etapputbyggnad av Gärdesområdet. Klicka på bilden för att se den förstorad.

Händer just nu

2022-08-10

Förskjuten tidplan för etapp 2

På grund av generella prishöjningar i entreprenader och andra oförutsedda kostnader i projektet kommer etapp 2 inte kunna starta under kvartal 3 2022 som tidigare planerat. Trafikverksamheten behöver utöka budgeten för projektet och göra en ny upphandling innan etapp 2 kan genomföras. Mer information om tidplanen kommer så snart som möjligt.

Gärdesområdet kommer byggas ut i två etapper. Arbetena omfattar nyanläggning av VA-ledningar, fiberutbyggnad och upprustning av gator i båda etapperna.

Etapp 1:

Utbyggnad av Wendelsvägen, Gärdesvägen och östra Hulebäcks­vägen.
Preliminär utbyggnadstid: augusti 2021 - kvartal 3 2022.
Eventuella ändringar i tidplanen meddelas här på hemsidan.

Etapp 2:

Utbyggnad av Kyrkvägen, Trädgårdsvägen och västra Hulebäcksvägen.

Arbeten på tomtmark
Arbeten på tomtmark kommer att utföras av VA-bolagets ramavtals­entreprenör. Arbetena kommer att starta efter att Markbygg är färdig med stamledningen och vägarna.

Vi återkommer med mer information till dig som blir berörd i god tid innan arbetet startar.

Prenumerera på sidan

Få uppdateringar om vad som händer med Gärdesområdet genom att prenumerera på denna sida.

Hantera prenumeration

När sidan uppdateras får du ett mejl om att det finns nytt på sidan. Anmäl dig med din e-postadress här. Du kan avsluta prenumerationen via avsluta prenumeration.

Så hanterar vi personuppgifter

Din e-postadress är en personuppgift. När du fyller i din e-postadress och kryssar i för prenumeration så skickas ett mejl till din ifyllda e-postadress. Genom att klicka på länken i mejlet så aktiverar du prenumerationen och ger samtycke till att Härryda kommun hanterar din e-postadress. Du kan när som helst återkalla ditt godkännande genom att avsluta prenumerationen på den här sidan eller på harryda.se/prenumeration.

Om notifieringen till din e-postadress gett flera returer till systemet, raderas din e-postadress.

Besök harryda.se/personuppgifter för mer information om hur Härryda kommun hanterar personuppgifter.

Kontakt

För generella frågor om projektet:
Rafed Baban
projektledare
031-724 61 00 (kontaktcenter)
rafed.baban@harryda.se

VA-frågor:
Anders Lorentzon
VA-ingenjör
031-724 61 00 (kontaktcenter)
anders.lorentzon@hvaa.se

Mark- och exploateringsfrågor:
Jens Edholm
mark- och exploateringsingenjör
031-724 61 00 (kontaktcenter)
jens.edholm@harryda.se