Lyssna

Utbyggnad av Gärdesområdet

Detaljplanen för Hulebäck 1:608 m fl Gärdesområdet fick laga kraft 2016-07-25. Genomförandet av detaljplanen innebär att en del av de befintliga VA-ledningarna ska läggas om och gator rustas upp.

Etapputbyggnad av Gärdesområdet. Klicka på bilden för att se den förstorad.

Händer just nu

2021-04-01
Projekteringen är färdig och entreprenör kommer nu att handlas upp. Om upphandlingen går som planerat kommer Härryda kommun att teckna avtal med en entreprenör i juni 2021. Det är också då arbetet med etapp 1 är beräknat att starta. Först ut är utbyggnaden av Wendelsvägen.

2020-12-15
Vi är nu i slutskedet av planeringen på förbättring av infrastrukturen i Gärdesområdet.

Samtliga fastighetsägare i området har nu fått brev hemskickat till sig. I brevet finns information om projektet och fastighetens kommande förbindelsepunkt.
Informationsbrev till fastighetsägare i området Pdf, 231.2 kB.

2020-10-02
Vatten- och avloppsledningar ska filmas för bedömning av skick och läge. Företaget IRG Rörinspektion Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. filmar ledningar och behöver komma åt brunnar på fastighetsägares tomter. IRG har företagskläder på sig och knackar på dörren innan några brunnslock lyfts av. Om du inte är hemma kommer arbetat att behöva utföras ändå. Rörinspektionen väntas starta onsdag 7 oktober och pågår i cirka 5 arbetsdagar.

2020-09-11
Projekteringen pågår fortfarande och vissa kontroll­mätningar på tomtmark kommer att behöva utföras. Vi meddelar här på hemsidan om och när det blir aktuellt.

2020-04-21
Lantmäteriförrättningen i Gärdesområdet är klar och kommunen är huvudman för gatorna. Projektering beräknas vara färdig till sommaren 2020.

Utbyggnaden av Gärdesområdet kommer att ske i etapper. Inom kort kommer vi att informera mer om etappindelningar och utbyggnadstider.

2019-11-26
Informationsbrev till fastighetsägare i området Pdf, 296 kB.

2018-09-20:
Informationsbrev till fastighetsägare i området Pdf, 295.8 kB.

Gärdesområdet kommer byggas ut i två etapper. Arbetena omfattar nyanläggning av VA-ledningar, fiberutbyggnad och upprustning av gator i båda etapperna.

Under hösten 2020 kommer berörda fastighetsägare att få ett brev hemskickat med ett förslag på ny anslutningspunkt för VA. Under hösten kommer kommunen även att göra platsbesök hos de fastighets­ägare som berörs av grävning inne på tomten.

Etapp 1:
Utbyggnad av Wendelsvägen, Gärdesvägen och östra Hulebäcks­vägen.
Preliminär utbyggnadstid: april 2021 - kvartal 2 2022.
Eventuella ändringar i tidplanen meddelas här på hemsidan.

Etapp 2:
Utbyggnad av Kyrkvägen, Trädgårdsvägen och västra Hulebäcksvägen.
Preliminär utbyggnadstid: kvartal 2 2022 - kvartal 3 2023.
Eventuella ändringar i tidplanen meddelas här på hemsidan.


Prenumerera på sidan

Få uppdateringar om vad som händer med Gärdesområdet genom att prenumerera på denna sida.

Hantera prenumeration

När sidan uppdateras får du ett mejl om att det finns nytt på sidan. Anmäl dig med din e-postadress här. Du kan avsluta prenumerationen via avsluta prenumeration.

Så hanterar vi personuppgifter

Din e-postadress är en personuppgift. När du fyller i din e-postadress och kryssar i för prenumeration så skickas ett mejl till din ifyllda e-postadress. Genom att klicka på länken i mejlet så aktiverar du prenumerationen och ger samtycke till att Härryda kommun hanterar din e-postadress. Du kan när som helst återkalla ditt godkännande genom att avsluta prenumerationen på den här sidan eller på harryda.se/prenumeration.

Om notifieringen till din e-postadress gett flera returer till systemet, raderas din e-postadress.

Besök harryda.se/personuppgifter för mer information om hur Härryda kommun hanterar personuppgifter.

Kontakt

För generella frågor om projektet:
Rafed Baban
projektledare
031-724 61 00 (växel)
rafed.baban@harryda.se

VA-frågor:
Anders Lorentzon
VA-ingenjör
031-724 61 00 (växel)
anders.lorentzon@hvaa.se

Mark- och exploateringsfrågor:
Fortesa Bytyqi
mark- och exploateringsingenjör
031-724 61 00 (växel)
fortesa.bytyqi@harryda.se