Utbyggnad av Gärdesområdet

Detaljplanen för Hulebäck 1:608 m fl Gärdesområdet fick laga kraft 2016-07-25. Genomförandet av detaljplanen innebär att en del av de befintliga VA-ledningarna ska läggas om och gator rustas upp.

Etapputbyggnad av Gärdesområdet. Klicka på bilden för att se den förstorad.

Händer just nu

2021-09-06
Vecka 36 startar ombyggnationen av Wendelsvägen. Vägen kommer att vara avstängd etappvis. Arbetet med Wendelsvägen beräknas vara klart i december 2021.

2021-08-09
Fastighetsägare ska se efter så att fastighetstillbehör så som växtlighet, staket och annat ligger innanför fastighetsgränsen och inte på kommunal mark. Nu när arbetet påbörjas ska vägområdet vara fritt från fastighetstillbehör. Fastighetstillbehör som ligger på kommunal mark ska tas bort av fastighetsägaren.

Fastighetstillbehör som står kvar på kommunal mark kommer att tas bort av Härryda kommuns anlitade entreprenör i samband med att arbetet fortskrider. Dessa fastighetstillbehör kommer inte att ersättas eller återställas av Härryda kommun.

2021-08-04
De allmänna parkeringsplatserna vid korsningen Wendelsvägen/Kyrkvägen och Hulebäcksvägen/Idrottsvägen kommer att stängas av tillfälligt då ytorna behövs i entreprenaden.

Avstängningen kommer att pågå under hela byggtiden. Under tiden hänvisas bilister till Massetjärnsparkeringen (utmed Långenäsvägen).

2021-06-23
Upphandlingen är nu färdig och entreprenören blev Markbygg AB. Förberedande arbeten (syn, utsättning, mm) kommer att starta nu.

Tidigast kommer grävarbeten att starta vecka 31. Arbetet kommer att starta med ombyggnation av Wendelsvägen.

Boende som blir påverkade av arbetet kommer att bli informerade löpande under entreprenadens gång.

Gärdesområdet kommer byggas ut i två etapper. Arbetena omfattar nyanläggning av VA-ledningar, fiberutbyggnad och upprustning av gator i båda etapperna.

Etapp 1:
Utbyggnad av Wendelsvägen, Gärdesvägen och östra Hulebäcks­vägen.
Preliminär utbyggnadstid: augusti 2021 - kvartal 2 2022.
Eventuella ändringar i tidplanen meddelas här på hemsidan.

Etapp 2:
Utbyggnad av Kyrkvägen, Trädgårdsvägen och västra Hulebäcksvägen.
Preliminär utbyggnadstid: kvartal 1 2022 - kvartal 4 2022.
Eventuella ändringar i tidplanen meddelas här på hemsidan.


Prenumerera på sidan

Få uppdateringar om vad som händer med Gärdesområdet genom att prenumerera på denna sida.

Hantera prenumeration

När sidan uppdateras får du ett mejl om att det finns nytt på sidan. Anmäl dig med din e-postadress här. Du kan avsluta prenumerationen via avsluta prenumeration.

Så hanterar vi personuppgifter

Din e-postadress är en personuppgift. När du fyller i din e-postadress och kryssar i för prenumeration så skickas ett mejl till din ifyllda e-postadress. Genom att klicka på länken i mejlet så aktiverar du prenumerationen och ger samtycke till att Härryda kommun hanterar din e-postadress. Du kan när som helst återkalla ditt godkännande genom att avsluta prenumerationen på den här sidan eller på harryda.se/prenumeration.

Om notifieringen till din e-postadress gett flera returer till systemet, raderas din e-postadress.

Besök harryda.se/personuppgifter för mer information om hur Härryda kommun hanterar personuppgifter.

Kontakt

För generella frågor om projektet:
Rafed Baban
projektledare
031-724 61 00 (växel)
rafed.baban@harryda.se

VA-frågor:
Anders Lorentzon
VA-ingenjör
031-724 61 00 (växel)
anders.lorentzon@hvaa.se

Mark- och exploateringsfrågor:
Fortesa Bytyqi
mark- och exploateringsingenjör
031-724 61 00 (växel)
fortesa.bytyqi@harryda.se