Kontakt
Lyssna

Stenbrottet i Mölnlycke

Skissbild på hur några av husen kommer att se ut. Skiss: T+ E arkitekter

Skissbild på hur några av husen kommer att se ut. Skiss: T+ E arkitekter

Ett 80-tal hyresrätter, ca 40 bostadsrätter och ca 10 radhus i bostadsrättsform ska byggas i det nya bostadsområdet Stenbrottet i Djupedalsäng i Mölnlycke. 

Tornstaden vann Härryda kommuns markanvisningstävling och nu pågår byggnationen för fullt i området.

Hyresrättslägenheterna och bostadsrätterna fördelas via Härryda kommuns bostadskö.

Utskick har redan gjorts till bostadskön gällande bostadsrätterna och hyresrätterna i flerbostadshusen. Inflyttning kommer att påbörjas i slutet av april 2018.

Utskick gällande bostadsrättsradhusen gjordes 2018-06-05 och inflyttning planeras till våren/sommaren 2019. Fördelning pågår.