Lyssna

Ett nytt äldreboende och nya bostäder på gång i Säteriet

Den ena av två detaljplanen för Säteriet, har nu fått laga kraft. Byggnationen sker vid södra delen av Platåvägen och det blir ett äldreboende och ett flerbostadshus med ett 100-tal lägenheter. Arbetet startar i höst.
Parallellt fortsätter kommunala bostadsföretaget Förbo planera för ytterligare 300 bostäder i närheten.

Idag bor drygt 1 600 invånare i Säteriet i västra Mölnlycke. De båda detaljplanerna handlar inte bara om att förtäta området utan om att bygga cirka 400 nya lägenheter, mest bostadsrätter, som ett komplement till de 730 hyresrätter som finns idag.

Den första planen rör 80-100 bostäder och ett äldreboende vid området Rönngården, strax norr om Säteriskolan. I östra delen av tomten rivs en förskola för att lämna plats åt ett särskilt äldreboende för framför allt äldre med demenssjukdom. Äldreboendet kommer att drivas av vårdföretaget Attendo. Gården mellan husen ska ha en trädgård som lockar till utevistelse.

Bostadshus med källargarage

Mittemot äldreboendet, närmast Platåvägen, reser sig ett vinklat bostadshus i 4 eller 5 våningar. Huset är tänkt att rymma mellan 80-100 bostadsrätter och ska påbörjas runt årsskiftet. Ett parkeringsgarage byggs i en källarvåning under huset.

Gatan breddas och blir en så kallad stadsgata där första våningen kan husera verksamhetslokaler eller bostäder.
I gatan grävs nya el- och vatten- och avloppsledningar ner.
Det är bostadsföretagen Eirhem och Midhem som bygger fastigheterna.

Fler bostäder på gång

Parallellt med genomförandet av planen för södra Säteriet tar bostadsföretaget Förbo fram en detaljplan för 300 nya bostäder, en ny förskola och ett parkeringshus. Marken ligger strax nordost om den första planen.
Utbygganden av hela Säteriet väntas vara klar år 2023.