Lyssna

Ett nytt äldreboende och nya bostäder på gång i Säteriet

Den ena av två detaljplaner för Säteriet, har nu fått laga kraft. Planen omfattar ett äldreboende och ett flerbostadshus med ett 100-tal lägenheter vid södra delen av Platåvägen. Byggstart för äldreboendet sker i höst. Parallellt fortsätter kommunala bostads­bolaget Förbo planera för ytterligare 300 bostäder i närheten.

Idag bor drygt 1 600 invånare i Säteriet i västra Mölnlycke. De båda detaljplanerna syftar till att förtäta området genom att bygga cirka 400 nya lägenheter, mest bostadsrätter, som ett komplement till de 730 hyresrätter som finns idag.

Den första planen rör 80-100 bostäder och ett äldreboende vid området Rönngården, strax norr om Säteriskolan. I östra delen av tomten rivs en förskola för att lämna plats åt ett särskilt äldreboende för framför allt äldre med demenssjukdom. Äldreboendet kommer att drivas av vårdföretaget Attendo. Gården mellan husen ska ha en trädgård som lockar till utevistelse.
Informationsutskick till grannar och boende i området om kommande byggnation av äldreboendetPDF

Bostadshus med källargarage

Mittemot äldreboendet, närmast Platåvägen, medger detaljplanen ett vinklat bostads­hus i 4 eller 5 våningar. Huset är tänkt att rymma mellan 80-100 lägenheter med parkeringsgarage i källarvåningen.

Gatan breddas och kan på sikt bli så kallad stadsgata där första våningen kan husera verksamhetslokaler eller bostäder. I gatan grävs nya el-, vatten- och avloppsledningar ner.

Det är bostadsföretagen Eirhem och Midhem som utvecklar fastigheterna. Byggnads AB Tornstaden kommer att bygga själva äldreboendet.

Fler bostäder på gång

Parallellt med genomförandet av planen för södra Säteriet tar bostadsföretaget Förbo fram en detaljplan för 300 nya bostäder, en ny förskola och ett parkeringshus. Marken ligger strax nordost om den första planen.