Kontakt
Lyssna

Renovering av dricksvattenledning, Skogsvägen/Lindkullevägen

Dricksvattenledningen på Skogsvägen/Lindkullevägen, Mölnlycke behöver renoveras på grund av att befintlig ledning är i dåligt skick

Scandinavia VA-teknik och Bröderna Sands är entreprenörerna som kommer att utföra arbetet.

Detta arbete utförs under höst/vinter 2018/2019

Kontakt

VA-ingenjör

Ricardo Silva Da Lage
031-724 62 46
ricardo.silvadalage@harryda.se