Lyssna

Renovering av dricksvattenledning i Härsjödamms- och Prästgärdevägen

Dricksvattenledningen i Häsjödamms- och Prästgärdevägen behöver renoveras på grund av att befintlig dricksvattenledning är i dåligt skick och för att säkerställa god dricksvattenkvalitet.

Arbetet påbörjats under vecka 47 på Härsjödammsvägen och beräknas vara färdigt under december 2020.Trafiken kommer under dagtid att ledas om via Prästgärdevägen.

Entreprenören som utför arbetet är Scandinavia VA-Teknik, SVATEK.

Kontakt

VA-ingenjör
Lisbeth Högström
031-724 63 71
lisbeth.e.hogstrom@hvaa.se

VA-ingenjör
Ricardo Silva Da Lage
031-724 62 46 ricardo.silvadalage@hvaa.se