Kontakt
Lyssna

Renovering av bro över
RV 40 vid Mölnlycke­motet

Härryda kommun kommer renovera bron över Riksväg 40 (RV 40) vid Mölnlyckemotet under hösten och vintern 2019. Detta kommer medföra trafikstörningar och påverka trafiken i båda riktningarna över bron.

Arbeten kommer även ske under bron vilket kommer påverka trafiken på RV 40.

NÄR: Arbetena startar under vecka 32 med planerat färdigställande till årsskiftet.

Arbetet utförs av Gatu & Väg Väst AB på uppdrag av Härryda kommun.


Kontakt

Tayman Mahshid,
projektledare
031-724 61 00 (växel)
trafik@harryda.se