Lyssna

Reliningsarbete på Marmorvägen

Under vecka 3 och 4 kommer det påbörjas arbete med ledningsförnyelse med hjälp av metoden relining.

Man kommer förnya spill- och dagvattenledningar längs Marmorvägen och ner mot Gnejsvägen. Senare kommer även alla kommunala serviser att relinas.

Även dricksvattenledningarna kommer förnyas vid ett senare tillfälle.

Berörda fastighetsägare ska ha fått information i brevlådan.

Entreprenören som utför jobbet är Aarsleff Rörteknik.

Kontakt

Björn Lindqvist, VA-ingenjör
031-724 62 15
bjorn.lindqvist@hvaa.se