Kontakt
Lyssna

Skogsleken - ny lekyta i Wendels­bergs­parken

En möjlig utformning av balansgång ... Teckningar: Kristian Gade Andersen

Barnen får en egen Skogslek i Wendelsbergsparken. Det är EU-föreningen Leader Göteborgs Insjörike som bygger roliga lekredskap söder om dammen Stortjärn. Skogleken blir klar i oktober.

Utformningen av Skogsleken är inspirerad av forskning om hur barn kan lockas till mer fysisk aktivitet och hur lekytans utformning och utrustning kan erbjuda ett positivt risktagande. Att få testa gränser under kontrollerade former är en viktig del av barns motoriska och mentala utveckling och välbefinnande.

... och replek.

Stökigt ett litet tag

Från och med byggstart och några veckor framåt kan det vara begränsad framkomlighet på vissa stigar. Du som vistas med barn nära anläggningen ombeds att hålla uppsikt över dem.

När allt är klart är stora och små barn välkomna till Skogsleken.
Härryda kommun är ansvarig för drift och skötsel.

När: sista veckan i augusti 2019 – oktober 2019
Var: nära Stortjärn i Wendelsbergsparken - se kartbild nedan.

Kontakt

Lovisa Gustafsson,
projektledare Trafik
031-724 61 00 (växel)
trafik@harryda.se