Lyssna

Pilotborrning - Säterivägen, inför dagvattenpark

En pilotborrning/sonderingsborrning ska borras cirka 185 meter vid Säterivägen.

Styrud Ingenjörsfirma AB och Bröderna Sands är entreprenörerna som kommer att utföra arbetet.

Detta arbete utförs under vecka 41-42, 2019

Kontakt

VA-ingenjör

Ricardo Silva Da Lage
031-724 62 46
ricardo.silvadalage@harryda.se