Kontakt
Lyssna

Överföringsledningar för VA mellan Landvetter och Hindås

Dricksvatten (blå) kan flexibelt föras i båda riktningarna längs den 16 kilometer långa VA-ledningen. Spillvattnet går endast i en riktning, västerut från Hindås.

Dricksvatten (blå linje) kan flexibelt föras i båda riktningarna längs den 16 kilometer långa VA-ledningen. Spillvattnet (röd linje) går endast i en riktning, västerut från Hindås.

Kommunen lägger ner 16 kilometer överföringsledningar för dricksvatten och spillvatten mellan Landvetter och Hindås. Arbetet startar i februari 2019 och är en del av vattenförsörjningsplanen för kommunen, med Västra Nedsjön som ny kommunal huvudvattentäkt.

Vatten och avlopp åt fler

För att säkra upp och öka hanteringen av dricksvatten och spillvatten för de östra delarna av Härryda, planerar kommunen bland annat att bygga ut överföringsledningar från Landvetter till Hindås. Utbyggnaden gör det långsiktigt möjligt för fler invånare och näringsverksamheter att ansluta sig till kommunalt VA.Förutom 16 kilometer långa ledningar så omfattar arbetet också nio pumpstationer för spillvatten.

Så här ser tidplanen* ut för ledningsarbetet

  • Detaljprojektering 2019-2021
  • Byggnation etappvis från 2019
  • Arbetet klart 2022

* Tidsangivelserna är preliminära.

Består av fyra delar

Överföringsledningarna är en av flera satsningar för att långsiktigt säkra kommunens kapacitet för dricksvatten och spillvatten. Andra planerade anläggningar är en intagsstation och en pumpstation för råvatten i Västra Nedsjön, en högvattenreservoar och ett nytt vattenverk i Hindås.