Kontakt
Lyssna

Överföringsledningar för VA mellan Landvetter och Hindås

Nya överföringsledninger för dricksvatten och spillvatten byggs mellan Landvetter och Hindås. De nya ledningarna är en del av vattenförsörjningsplanen för kommunen där Nedsjöarna blir kommunens huvudvattentäkt.

Så här ser ungefärlig tidplan ut

  • Detaljprojektering, 2019
  • Byggnation, 2019
  • Drifttagning av överföringsledningar, 2021
  • Byggnation av nytt vattenverk, 2022

Den ursprungliga tidplanen är förskjuten cirka två år.

VA-Ledningskartor

Ledningskarta 1PDF
Ledningskarta 2PDF
Ledningskarta 3PDF
Ledningskarta 4PDF
Ledningskarta 5PDF
Ledningskarta 6PDF
Ledningskarta 7PDF
Ledningskarta 8PDF
Ledningskarta 9PDF
Ledningskarta 10PDF
Ledningskarta 11PDF
Ledningskarta 12PDF