Kontakt
Lyssna

Överföringsledningar för VA mellan Hällingsjö och Rävlanda

Kommunstyrelsen beslutade 2017-05-02 att överföringsledningar för VA ska samförläggas med en ny gång- och cykelbana från Basåsvägen i Hällingsjö till kyrkan i Rävlanda

En förprojektering och framtagande av handlingar för tillstånd från Trafikverket startades omgående när beslutet var taget. När en förprojektering är utförd och ett önskat läge på gång- och cykelbanan utefter Hällingsjövägen är upprättat kommer kontakter med berörda fastighetsägare att ske.
Kommunstyrelsens beslut §126PDF

Tidplan

Förprojektering - 2017
Detaljprojektering - 2018
Byggnation - 2019
Driftsättning - 2020-2021

Kontakt

Projektledare,
Pontarius AB

Pontus Jacobsson
072- 39 68 964
pontus.jacobsson@pontarius.com