Lyssna

Överföringsledningar för VA mellan Hällingsjö och Rävlanda

En överföringsledning för vatten och avlopp (VA) samplaneras med en ny gång- och cykelbana från Basåsvägen i Hällingsjö till kyrkan i Rävlanda.

Den planerade sträckningen för en nära 6 kilometer VA-ledning och en 4,5 kilometer lång gång- och cykelbana mellan orterna, föreslås följa Hällingsjövägen. Arbetet med att göra utredningar och ta fram handlingar startade efter beslut i kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens beslut §126 PDF(maj 2017)

Tidplan

  • Förprojektering: 2017-2018
  • Detaljprojektering: 2019-2020
  • Byggnation: 2020-2022
  • Driftsättning: 2023

2020-04-28

Händer just nu:

Detaljprojektering: 2019-2020
Förslaget från förprojekteringen har reviderats efter kontakt med berörda fastighetsägare i området. Just nu pågår en dialog med Trafikverket gällande GC-banans funktion och utformning.

När överenskommelse har nåtts kommer förnyad kontakt tas med alla fastighetsägare längs sträckningen för granskning av förslaget.

Förprojektering: 2017-2018
Den planerade sträckningen för en nära 6 kilometer VA-ledning och en 4,5 kilometer lång gång- och cykelbana mellan orterna, föreslås följa Hällingsjövägen. Arbetet med att göra utredningar och ta fram handlingar startade efter beslut i kommunstyrelsen.

Förprojekteringen innehåller ett förslag till var en gång- och cykelbana ska gå. I en första omgång kontaktade kommunens samhällsbyggare berörda fastighetsägare utmed den föreslagna sträckningen.

Kontakt

Daniel Lindell,
projektledare
031-724 61 00 (växel)
trafik@harryda.se

Petrus Sigvardsson, trafikingenjör
031-724 61 00 (växel)
trafik@harryda.se
Anders Lorentzon,
VA-ingenjör
031-724 62 28
031-724 89 93
anders.lorentzon@harryda.se
Adam Bove,
mark- och exploateringsingenjör
031-62 75 00
adam.bove@sweco.se