Kontakt
Lyssna

Överföringsledningar för VA mellan Hällingsjö och Rävlanda

Kommunstyrelsen beslutade 2017-05-02 att överföringsledningar för VA ska samförläggas med en ny gång- och cykelbana från Basåsvägen i Hällingsjö till kyrkan i Rävlanda

En förprojektering och framtagande av handlingar för tillstånd från Trafikverket startades omgående när beslutet var taget. När en förprojektering är utförd och ett önskat läge på gång- och cykelbanan utefter Hällingsjövägen är upprättat kommer kontakter med berörda fastighetsägare att ske.
Kommunstyrelsens beslut §126PDF

Tidplan

Förprojektering: 2017-2018
Detaljprojektering: 2019
Byggnation: 2019-2020
Driftsättning: 2020-2021

Kontakt

Tayman Mahshid, projektledare
031-724 61 00 (växel)
trafik@harryda.se