Kontakt
Lyssna

Omläggning VA-ledningar, Gärdhemsvägen

VA-ledningar på Gärdhemsvägen i Rävlanda behöver läggas om på grund av att befintligt ledningsnät är i dåligt skick

Bröderna Sands är entreprenören som kommer att utföra arbetet.

Detta arbete utförs under höst/vinter 2018

Kontakt

Projektledare

Ricardo Silva Da Lage
031-724 62 46
ricardo.silvadalage@harryda.se