Kontakt
Lyssna

Omläggning av VA-ledningar Bryggerivägen/Smedjevägen

Omläggning av dagvattenledning mellan bryggerivägen och smedjevägen samt nytt servispacket för dag-, spill- och dricksvatten

Bröderna Sands är entreprenören som kommer att utföra arbetet.

Detta arbete startade den 6 mars och beräknas vara färdigt våren 2019

Kontakt

VA-ingenjör

Ricardo Silva Da Lage
031-724 62 46
ricardo.silvadalage@harryda.se