Kontakt
Lyssna

Ombyggnation av parkering i Landvetter centrum

Härryda kommun gör nu en upprustning på den västra delen av centrumparkeringen i Landvetter. Antalet platser kommer att bli fler och in- och utfarterna tydliggörs. Parkeringsrutorna kommer att vändas så att de hamnar på samma håll som platserna på den östra delen mellan ICA och Willys.

Anledningen till att det blir fortsatt tvärställda platser och inte snedställda är att snedställda tar mer plats och det skulle bli färre platser jämfört med den lösning som har valts. Snedställda platser medför även en sämre sikt när man backar ut från parkeringsrutan.

Centrumparkeringen blir efter ombyggnaden en stor enhetlig parkering och har utformats för att få ett bättre flöde för bilarna som ska parkera.

NÄR: juni 2018 - juli 2018

Arbetet görs av LJ Mark på uppdrag av Härryda kommun

Illustration av parkeringens utformningPDF


Kontakt

Rafed Baban, projektledare
031-724 61 00 (växel) 
trafik@harryda.se