Lyssna

Nytt bostadskvarter vid Idrottsgatan

Skissen visar de nya bostadskvarteret vid Bäckvägen och Idrottsgatan. Några av husens placeringar på kartan är inte bestämda utan kan komma att ändras . En större skiss på detaljplanen hittar du under Relaterad information.

Skissen visar de nya bostadskvarteren vid Bäckvägen och Idrottsgatan. Några av husens placeringar är inte bestämda och kan komma att ändras . Klicka för större bild. En skiss som visar hela detaljplanen hittar du under Relaterad information.

Uppdaterad 2020-02-11

Händer just nu:

  • Trädallén på Idrottsvägen är nedtagen för att göra det möjligt för byggtrafik och vägarbete med mera, att starta. Nya trädplanteringar och stensättning kommer så småningom.
  • Parkeringen på Idrottsvägen mittemot Hulebäcksgymnasiet i Mölnlycke stängdes söndagen den 19 januari för att ge plats åt de nya bostadskvarteren. Härryda kommun rustar samtidigt upp både Idrottsvägen och Bäckvägen som en anpassning till de kommande bostadskvarteren.
    Här parkerar du i MölnlyckePDF
    OBS! Det är förbjudet att parkera på baksidan Hulebäcksgymnasiet.

Området mellan Idrottsgatan, Bäckvägen och fotbollsplanen blir ett nytt bostadskvarter med ett 180-tal lägenheter. I år börjar bostäderna närmast Hulebäcksgymnasiet att byggas.

På den mark som idag är parkeringsplatser och Örtagårdens förskola, kommer Bo Aktivt Sverige att låta bygga cirka 120 stycken seniorbostäder fördelade på två flerfamiljshus. I en av fastigheterna kommer även en livsmedelsbutik att öppna.

Arbetet med tomten börjar någon gång nästa år och seniorboendet beräknas vara klart för inflyttning om tre år.

Strax nordväst och öster om seniorboendet har byggbolaget JM blivit direktanvisad mark. JM:s förslag är att bygga 65 stycken så kallade ägarlägenheter. I ett första steg ska byggbolaget förhandla om ett avtal för markköp med kommunen.

Kommunens förberedelser

Samtidigt förbereder Härryda kommun en upprustning av Idrottsgatan Bäckvägen och en ny gång- och cykelbana. Dessutom drar kommunen in nya vatten- och avloppsledningar, el, fiber och reser nya belysnings­stolpar.

Hulelyckans förskola ingår inte i byggplanen. Den är kvar. Kommunen planerar flytta ut och hitta ersättningslokaler för andra verksamheter som finns i kvarteret.

Fler parkeringsplatser i Långenäs

För att ersätta de parkeringsplatser som försvinner vid Idrottsgatan kommer den befintliga parkeringen på Långenäsvägen att utökas med fler p-platser och få målade markeringar.