Kontakt
Lyssna

Nytt bostadskvarter vid Idrottsvägen

Skissen visar de nya bostadskvarteret vid Bäckvägen och Idrottsvägen. Några av husens placeringar på kartan är inte bestämda utan kan komma att ändras . En större skiss på detaljplanen hittar du under Relaterad information.

Skissen visar de nya bostadskvarteren vid Bäckvägen och Idrottsvägen. Några av husens placeringar är inte bestämda och kan komma att ändras . Klicka för större bild. En skiss som visar hela detaljplanen hittar du under Relaterad information.

Uppdaterad 2019-10-30

Händer just nu:

  • Från och med vecka 45 i november och till slutet av året river vi Örtagårdens förskola. Det är fem byggnader intill Bäckvägen som rivs för att förbereda för bostadsbyggnation, bland annat åt Bo Aktivt som ska bygga seniorboende i närheten.

    Rivningsområdet kommer att vara helt inhägnat. Störningar från rivningen kan förekomma i form av buller och tunga transporter längs Allén, Idrottsvägen och Bäckvägen då rivningsmassor fraktas bort.
  • Projekteringen för Idrotts- och Bäckvägen pågår och beräknas vara färdig till årsskiftet.

Området mellan Idrottsvägen, Bäckvägen och fotbollsplanen blir ett nytt bostadskvarter med ett 180-tal lägenheter. Nästa år börjar bostäderna närmast Hulebäcksgymnasiet att byggas.

På den mark som idag är parkeringsplatser och Örtagårdens förskola, kommer Bo Aktivt Sverige att låta bygga cirka 120 stycken seniorbostäder fördelade på två flerfamiljshus. I en av fastigheterna kommer även en livsmedelsbutik att öppna.
Arbetet med tomten börjar någon gång nästa år och seniorboendet beräknas vara klart för inflyttning om tre år.

Strax nordväst och öster om seniorboendet har byggbolaget JM blivit direktanvisad mark. JM:s förslag är att bygga 65 stycken så kallade ägarlägenheter. I ett första steg ska byggbolaget förhandla om ett avtal för markköp med kommunen.

Kommunens förberedelser

Samtidigt förbereder Härryda kommun en upprustning av Idrottsvägen Bäckvägen och en ny gång- och cykelbana. Dessutom drar kommunen in nya vatten- och avloppsledningar, el, fiber och reser nya belysningsstolpar.

Hulelyckans förskola ingår inte i byggplanen. Den är kvar. Kommunen planerar flytta ut och hitta ersättningslokaler för andra verksamheter som finns i kvarteret.

Fler parkeringsplatser i Långenäs

För att ersätta de parkeringsplatser som försvinner vid Idrottsvägen kommer den befintliga parkeringen på Långenäsvägen att utökas med fler p-platser och få målade markeringar.