Lyssna

Nytt bostadskvarter vid Idrottsgatan

tom markyta för Bo Aktivts kommande seniorboende Bon Top-huset i Mölnlycke centrum, nära Hulebäcksgymnasiet.

Bygget av Bo Aktivts seniorboende Bon Top-huset, har kommit igång. Fram till början av juli kommer ett stort antal pålar att slås ner på denna markyta, vilket kan medföra buller.

Området mellan Idrottsgatan, Bäckvägen och fotbollsplanen blir ett nytt bostadskvarter med ett 180-tal lägenheter. I år börjar bostäderna närmast Hulebäcksgymnasiet att byggas.

På den mark som var parkeringsplatser och Örtagårdens förskola, kommer Bo Aktivt Sverige att låta bygga cirka 120 stycken seniorbostäder fördelade på två flerfamiljshus. I en av fastigheterna kommer även en livsmedelsbutik att öppna.

Arbetet med tomten började vintern 2019 och seniorboendet beräknas vara klart sommaren 2022.

Strax nordväst och öster om seniorboendet har byggbolaget JM blivit direktanvisad mark. JM:s förslag är att bygga 65 stycken så kallade ägarlägenheter. I ett första steg ska byggbolaget förhandla om ett avtal för markköp med kommunen.

Hulelyckans förskola ingår inte i byggplanen. Kommunen har ordnat tillfälliga ersättningslokaler för andra verksamheter som finns i kvarteret.

Uppdaterad 2020-06-30

Händer just nu - byggnation av BonTop:

 • Eftersom entreprenören har stött på ett hårt friktionslager i marken som gör det trögt att påla, kommer pålningen att fortsätta efter semestern från och med vecka 32 och beräknas vara klart vecka 34.

  Pålningsarbetet innebär att ett stort antal pålar bankas ner i marken i hörntomten Idrottsgatan (före detta Idrottsvägen) och Bäckvägen.

Byggherre: BoAktivt Sverige
Entreprenör: Tornstaden AB

Vid frågor om byggnation av BonTop, kontakta byggherren.

Uppdaterad 2020-06-26

Händer just nu - kommunens markarbeten

 • I mitten av augusti 2020 påbörjar kommunen utbyggnaden av gata och gång- och cykelvägar samt nedläggning av vatten- och avloppsledningar, el och fiber runt bostadskvarteret.

  Etapp 1 - Utbyggnad av Idrottsgatan
  Beräknad byggtid: mitten av augusti 2020 - vintern 2021

  Etapp 2 - Utbyggnad av Bäckvägen
  Beräknad byggtid: vintern 2021 - vintern 2022

Byggherre: Härryda kommun
Entreprenör: VästMark Entreprenad AB

Vid frågor om byggnation av kommunens markarbeten, kontakta kommunen.

Utbyggnad av Idrottsgatan och Bäckvägen

Som en anpassning till det nya bostadskvarteret bygger Härryda kommun ut gata, gång- och cykelvägar och ledningar i Idrottsgatan och Bäckvägen. Arbetet startar i mitten av augusti 2020 och beräknas vara färdigt vintern 2022.

Fler parkeringsplatser i Långenäs

För att ersätta de parkeringsplatser som försvann vid Idrottsgatan har den befintliga parkeringen på Långenäsvägen utökats med fler p-platser och fått målade markeringar.

Det går inte längre att parkera på Idrottsgatan mittemot Hulebäcks­gymnasiet.
Här parkerar du i MölnlyckePDF

OBS! Det är förbjudet att parkera på baksidan Hulebäcksgymnasiet.

Väg har blivit gata

Idrottsvägen i Mölnlycke byter namn till Idrottsgatan för att inte förväxlas med Idrottsvägen i Landvetter och för att karaktären blir mer av ett gaturum än en väg när gatan är klar.

Kontakt

Vid frågor om byggnation av kommunens markarbeten:
Rafed Baban
projektledare trafik
031-724 61 00 (växel)
rafed.baban@harryda.se
Karl Falck
mark- och exploateringsingenjör
031-724 61 00 (växel)
karl.falck@harryda.se