Nytt bostadskvarter vid Idrottsgatan

Bild på byggprojekt BonTop-huset  på Idrottsgatan i Mölnlycke.

I kvarteret Idrottsgatan/Bäckvägen förstärker kommunen gatorna inför inflyttning i 87 lägenheter i BonTop-huset efter sommaren.

Området mellan Idrottsgatan, Bäckvägen och fotbollsplanen blir ett nytt bostadskvarter med ett 180-tal lägenheter. Förra året började bostäderna närmast Hulebäcksgymnasiet att byggas.

Uppdaterad 2022-06-28
Kommunens arbeten har sommaruppehåll vecka 28-30.

Uppdaterad 2022-05-31

Händer just nu i kommunens markarbeten

Trafiken leds om under byggnationen av Bäckvägen.

  • Bäckvägen söder om Gärdesvägen är öppen för trafik.
  • Bäckvägen norr om Gärdesvägen är mycket begränsad för fordonstrafik.

Bäckvägen kommer att vara öppen för gångtrafikanter under hela vägbyggnationen.

För att skydda Idrottsgatans nya stenbeläggning från tung byggtrafik är gatstenen tillfälligt övertäckt med asfalt.

Byggherre: Härryda kommun
Entreprenör: VästMark Entreprenad AB

En bred stadsgata med bostäder

På den mark som var parkeringsplatser och Örtagårdens förskola, bygger Bo Aktivt Sverige cirka 120 stycken bostäder fördelade på två flerfamiljshus, BonTop-huset och Park 22. I markplan på BonTop-huset kommer även livsmedels­butiken Lidl att öppna under hösten 2022.

Strax nordväst och öster om BonTop-huset och Park 22 ska byggbolaget JM bygga 65 stycken så kallade ägarlägenheter. Byggnation startar när Bontop-huset och Park 22 är färdigbyggt.

Hulelyckans förskola ingår inte i byggplanen. Kommunen har ordnat tillfälliga ersättningslokaler för föreningsverksamheter som finns i kvarteret.

Byggherre: BoAktivt Sverige
Entreprenör: Tornstaden AB
Vid frågor om byggnation av BonTop, kontakta byggherren Bo Aktivt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utbyggnad av Idrottsgatan och Bäckvägen

Som en anpassning till det nya bostadskvarteret bygger Härryda kommun ut gata, gång- och cykelvägar och ledningar i Idrottsgatan och Bäckvägen. Arbetet beräknas vara färdigt vintern 2022.

Beräknad byggtid: sommaren 2020-vintern 2022
Byggherre: Härryda kommun
Entreprenör: VästMark Entreprenad AB

Fler parkeringsplatser i Långenäs

För att ersätta de parkeringsplatser som försvann vid Idrottsgatan har den befintliga parkeringen på Långenäsvägen utökats med fler p-platser och fått målade markeringar.

Det går inte längre att parkera på Idrottsgatan mittemot Hulebäcks­gymnasiet.
Här parkerar du i Mölnlycke Pdf, 251.2 kB.

OBS! Det är förbjudet att parkera på baksidan Hulebäcksgymnasiet.

Från väg till gata

Idrottsvägen i Mölnlycke byter namn till Idrottsgatan för att inte förväxlas med Idrottsvägen i Landvetter och för att karaktären blir mer av ett gaturum än en väg när gatan är klar.

Kontakt

Vid frågor om byggnation av kommunens markarbeten:
Rafed Baban
projektledare trafik
031-724 61 00 (kontaktcenter)
rafed.baban@harryda.se
Emma Sundman
mark- och exploateringsingenjör
031-724 61 00 (kontaktcenter)
emma.sundman@harryda.se