Nytt bostadskvarter vid Idrottsgatan

Bilden illustrerar hur kvarteren vid Idrottsgatan kommer att se ut när allt är klart 2025. Fotomontage: Krook & Tjäder

Området mellan Idrottsgatan, Bäckvägen och fotbollsplanen blir ett nytt bostadskvarter med ett 180-tal lägenheter. I år börjar bostäderna närmast Hulebäcksgymnasiet att byggas.

Uppdaterad 2021-10-04

Händer just nu i kommunens markarbeten

Avstängningen av Idrottsgatan gäller fortfarande - delar av gatan beräknas kunna öppna igen under november månad. Du som går eller cyklar får ta en liten omväg runt Hulebäcksgymnasiet och Långenäs­vägen för att komma till parken, idrottsplatsen och Mölnlycke idrottshall (före detta Wallenstamhallen). Orangea markeringar hjälper dig på vägen. Endast vägtransporter och leveranser till Hulebäcksgymnasiet släpps in på gatan.

Etapp 1: Utbyggnad av Idrottsgatan
Ny bredare bilgata och gång- och cykelvägar, nedläggning av vatten- och avloppsledningar, el och fiber runt bostadskvarteret.
Beräknad byggtid: sommaren 2020-vintern 2021
Byggherre: Härryda kommun
Entreprenör: VästMark Entreprenad AB

Uppdaterad 2021-10-04

Händer just nu i BonTop-huset

I de delar av huset som nått full höjd pågår arbeten med fasad, tätskikt med mera.

Under vecka 42-44 kommer det att pålas där det östra bostadshuset, Park22, ska byggas. Det kan förekomma störande ljud och vibrationer vardagar mellan kl. 07–16.

Byggherre: BoAktivt Sverige
Entreprenör: Tornstaden AB
Vid frågor om byggnation av BonTop, kontakta byggherren Bo Aktivt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

 

En bred stadsgata med bostäder

På den mark som var parkeringsplatser och Örtagårdens förskola, kommer Bo Aktivt Sverige att låta bygga cirka 120 stycken seniorbostäder fördelade på två flerfamiljshus. I fastigheterna kommer även en livsmedelsbutik och en restaurang att öppna. Seniorboendet beräknas vara klart sommaren 2022.

Strax nordväst och öster om seniorboendet ska byggbolaget JM bygga 65 stycken så kallade ägarlägenheter.

Hulelyckans förskola ingår inte i byggplanen.
Kommunen har ordnat tillfälliga ersättningslokaler för föreningsverksamheter som finns i kvarteret.

Utbyggnad av Idrottsgatan och Bäckvägen

Som en anpassning till det nya bostadskvarteret bygger Härryda kommun ut gata, gång- och cykelvägar och ledningar i Idrottsgatan och Bäckvägen. Arbetet startar i mitten av augusti 2020 och beräknas vara färdigt vintern 2022.

Fler parkeringsplatser i Långenäs

För att ersätta de parkeringsplatser som försvann vid Idrottsgatan har den befintliga parkeringen på Långenäsvägen utökats med fler p-platser och fått målade markeringar.

Det går inte längre att parkera på Idrottsgatan mittemot Hulebäcks­gymnasiet.
Här parkerar du i Mölnlycke Pdf, 251.2 kB.

OBS! Det är förbjudet att parkera på baksidan Hulebäcksgymnasiet.

Från väg till gata

Idrottsvägen i Mölnlycke byter namn till Idrottsgatan för att inte förväxlas med Idrottsvägen i Landvetter och för att karaktären blir mer av ett gaturum än en väg när gatan är klar.