Kontakt
Lyssna

Förberedande arbete och undersökningar för ny GC-väg utmed Eskilsbyvägen

Trafikverket planerar tillsammans med Härryda kommun att bygga en 250 meter lång gång- och cykelväg längs väg 542, Eskilsbyvägen, mellan Davids väg och busshållplats Björröd. Syftet är att fotgängare och cyklister ska kunna röra sig trafiksäkert genom samhället.

Under vecka 15-22 kommer Trafikverket genomföra fältarbeten i  närområdet till befintlig väg 542 i form av geotekniska undersökningar med larvburna borrbandvagnar. Dessutom kommer geodetiska inmätningar att utföras, dessa medför dock inga markingrepp mer än att fasta mätpunkter (rör) placeras ut längs planerad vägsträckning.

Förbererande arbeten: vecka 15-22, 2018

Byggstart: Troligen år 2020

Trafikverkets information om projektetlänk till annan webbplats


Kontakt

För frågor om byggnationen:

Jenny Skogberg,
projektledare Trafikverket
010-123 65 21