Lyssna

Förberedande arbete och undersökningar för ny GC-väg utmed Eskilsbyvägen

Trafikverket planerar tillsammans med Härryda kommun att bygga en 250 meter lång gång- och cykelväg längs väg 542, Eskilsbyvägen, mellan Davids väg och busshållplats Björröd. Syftet är att fotgängare och cyklister ska kunna röra sig trafiksäkert genom samhället.

Byggstart: Troligen år 2020

Trafikverkets information om projektetlänk till annan webbplats


Kontakt

För frågor om byggnationen:

Jenny Skogberg,
projektledare Trafikverket
010-123 65 21