Ny gång- och cykelväg mellan Solsten och Wendelstrand

Härryda kommun planerar för att bygga en gång- och cykelväg mellan cirkulationsplatsen Allén/Boråsvägen och Bråta byväg.

Gång- och cykelvägen kommer att bli tre meter bred och byggs i syfte att komplettera Mölnlyckes gång- och cykelnät samt underlätta för cykel­pendling in mot Göteborg. I en del av sträckan kommer VA- och el-ledningar för de nya husbyggnationerna vid Bråta Ängar och Wendelstrand att grävas ned.

Projektet delfinansieras av Next Step Group, exploatören av Wendels­trand, som en del i deras arbete med att öka tillgängligheten till området.

Händer just nu:

2022-07-01
Projektering pågår.

Kontakt

Daniel Lindell,
projektledare
031-724 61 00 (kontaktcenter)
trafik@harryda.se