Ny GC-väg längs Tahults­vägen mellan Svanvägen och Gamla Prästvägen

Härryda kommun bygger en helt ny gång- och cykelväg med belysning längs Tahultsvägen mellan Svanvägen och Gamla Prästvägen. Denna nya GC-sträcka binder ihop den västliga GC-vägen från Bårhult till Hallen med GC-vägen som går från Svanvägen österut mot Pinntorp.

Framkomligheten på sträckan är begränsad under arbetets gång, men ett körfält är alltid öppet.

Samtidigt byggs även busshållplatserna vid Hallen och Svanvägen om, båda på södra sidan av Tahultsvägen.

Arbetet beräknas vara klart juni 2022.

Arbetet utförs av PEAB i samarbete med HEAB på uppdrag av Härryda kommun.

Kontakt

Martin Jägard,
projektledare
031-724 61 00 (kontaktcenter)
trafik@harryda.se