Kontakt
Lyssna

Ny dricksvattenledning Trädgårdsvägen i Mölnlycke

Dricksvattenledningen på trädgårdsvägen ska bytas ut med start den 16 januari.

Entreprenören som utför arbetet är Bröderna Sandhs Entreprenad AB . Det är ca 65m som ska schaktas. Schaktningen kommer att ske ifrån hulebäcksvägen upp till trädgårdsvägen 3A.

Arbetet planeras att pågå i cirka två veckor.