Kontakt
Lyssna

Ny dricksvattenledning mellan Björrödsmotet och Västra björrödsvägen

Dricksvattenledningen mellan Björrödsmotet och Västra björrödsvägen ska bytas ut. I och med detta kommer en ny dricksvattenledning att borras på plats

Arbetet med borrningen av den nya ledningen kommer att utgå från Björrödsmotet utmed Eskilsbyvägen och fram till Västra björrödsvägen. Entreprenören som utför arbetet är Styrud Ingenjörsfirma AB.
Arbetet är färdigställt till cirka 85% och entreprenören har packat ihop och lämnat arbetsområdet.
Styrud kommer att återvända dit igen under våren 2019 för att slutföra det sista av arbetet.

Kontakt

VA-ingenjör

Ricardo Silva Da Lage
031-724 62 46
ricardo.silvadalage@harryda.se