Lyssna

Ny dricksvattenledning mellan Björrödsmotet och Västra björrödsvägen

Dricksvattenledningen mellan Björrödsmotet och Västra björrödsvägen ska bytas ut. I och med detta kommer en ny dricksvattenledning att borras på plats

Inkopplingsarbeten av den nya ledningen kommer att utföras under höst/vinter 2019.

Kontakt

VA-ingenjör

Ricardo Silva Da Lage
031-724 62 46
ricardo.silvadalage@harryda.se