Kontakt
Lyssna

Ny vattenledning i Alhagen

En dricksvattenledning till Alhagen ska bytas ut. I och med detta kommer en ny dricksvattenledning att borras på plats.

Borrningen av den nya ledningen utgår från Höjdvägen och fram till Parkvägen. Entreprenören som utför arbetet är Styrud Ingenjörsfirma AB. Arbetet planeras att påbörjas under vecka 19.

Arbetet kan periodvis påverka dig som bor i eller besöker området.

Klart: preliminärt under hösten 2018.


Kontakt

Projektledare

Ricardo Silva Da Lage
031-724 62 46
ricardo.silvadalage@harryda.se