Lyssna

Ny återvinningsstation i Djupedalsäng samt ny passage över Musikvägen

Skiss som visar placering av ny återvinningsstation samt ny gång- och cykelpassage över Musikvägen.

Härryda kommun bygger en ny återvinningsstation i Djupedalsäng för FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen). I samband med detta byggs en ny gång- och cykelpassage över Musikvägen.

När då?

  • vecka 22-23 2021 (återvinningsstationen)
  • juni 2021 (GC-passage Musikvägen)

Arbetet görs av LJ Mark på uppdrag av Härryda kommun.

Kontakt

Projektledare:
Martin Jägard, projektledare
031-724 61 00 (växel)
trafik@harryda.se