Kontakt
Lyssna

Mölnlycke fabriker och Wallenstam arena

På platsen där det en gång varit textilfabrik, finns det i dag nya verksamheter i de gamla fabrikslokalerna. I och i närheten av det gamla industriområdet ska det byggas 600 bostäder, nya verksamheter och en ny idrottsarena med plats för 1 600 sittande åskådare. Nybyggnationen har i kombination med den gamla fabriksmiljön potential att bli en karakteristisk och livfull del av Mölnlycke.

Händer just nu:

Projektering och bygglov för arenan

Vi fortsätter förbereda för vatten och avlopp och allmänna gator med cirkulationsplats, gång- och cykelvägar.
Cirka en vecka i juni gör vi ytterligare en provborrning längs Fabriksvägen. Arbetet kan eventuellt påverka trafiken till och från Mölnlycke fabriker.

Nya Wallenstam arena har beviljats bygglov. Innan arenabygget startar river vi en gammal indutrilokal på tomten och gör markarbeten. Om det går enligt plan sätter arbetet igång under sommaren 2019. 

Senast uppdaterad: 2019-05-16

Bostäderna byggs av fastighetsbolaget Wallenstam som också äger marken. Härryda kommun bygger en ny idrottsarena med två stora salar för match och träning. 1600 sittande åskådare ska få plats.

Framför idrottsarenan blir det ett torg. Torgets utformning har inspirerats av textilkonstnären Viola Gråstens textila mönster. Viola Gråsten började som konstnärlig ledare vid Mölnlycke Väfveri AB under 1950-talets mitt. Viola Gråsten arbetade där till år 1973 och under tiden komponerade hon fler än 100 mönster för hem- och modetextil.

Förutom en ny idrottsarena och ett torg, ska vi skapa en bättre framkomlighet på gator, gång- och cykelvägar. Vi passar också på att anlägga kommunalt vatten och avlopp i området.
Ett konstverk kommer också på plats nära Massetjärn.

Detaljplanen för Mölnlycke fabriker vann laga kraft 25 september 2018.

Vanliga frågor

Hur blir den nya arenan?

Den nya arenan blir byggd som en 3 200 kvardatmeter stor inomhusarena med cirka 1 600 läktarplatser och en stor plan. I arenan ryms också en träningshall, omklädningsrum och kafeteria. Den industrifastighet som ligger på platsen idag (bredvid Essitys byggnad längs Fabriksvägen) kommer att rivas. Mellan arenan och Fabriksvägen kommer det att bli ett torg.

Var kommer namnet Bruksgatan från?

Orter som vuxit fram kring en enda industri och där disponenten sörjde för bostäder och service åt sina anställda, brukar benämnas som bruksort eller brukssamhälle. Innan Mölnlycke Väfveri startade 1849 bodde bara 450 personer i Mölnlycke. På några få år efter att fabriken startat, fördubblades antalet invånare Mölnlycke.

För att knyta an till Mölnlyckes historia som bruksort, föreslog Härryda kommuns namnvårdsgrupp därför namnet Bruksgatan på huvudgatan genom Mölnlycke fabriker. Kommunfullmäktige tog beslut om namnet 2015.

Är det några fler nya gatunamn på gång? Kommer adresserna att heta som kvarteren, till exempel kvarteret Väven 12?

De nya gatorna kommer få följande namn: Disponentvägen, Mjölnarens väg och Kraftgränd.
Gatunamnen är beslutade av namnvårdsgruppen i Härryda kommun. Sedan är det kommunens Mark- och bostad som bestämmer adresserna så att varje lägenhet kommer att få en unik adress.

När börjar arbetet?

I samband med att detaljplanen vann laga kraft påbörjade Wallenstam förberedande mark- och rivningsarbeten.

Du kan läsa mer om Wallenstams arbete här: molnlyckefabriker.se/pagaende-arbetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunens arbete med att anlägga gator, gång- och cykelvägar, vatten och avlopp inleds sommaren 2019. Innan dess undersöker vi marken mer grundligt för att till exempel kontrollera markens bärighet. Kommunens arbete sker etappvis. Första etappen sker på Fabriksvägen.

Sommaren 2019 tas första spadtaget för kommunens nya idrottsarena med plats för cirka 1 600 sittande åskådare.

Ska Disponentvillan rivas?

Disponentvillan är inte skyddad mot rivning i detaljplanen. Däremot krävs det lov från kommunen för att få riva Disponentvillan. Beslut om rivningslov tas av miljö- och bygglovsnämnden efter att en ansökan har skickats in.

Hur blir det med trafiken och parkeringarna?

Fler boende gör att vi planerat för mer trafik till och från området än idag. Vägarna kommer att utformas så att bilisterna i första hand ska välja Långenäsvägen framför Wendelsvägen.
Den allra största andelen av boendeparkeringarna kommer att ligga i ett p-hus i Mölnlycke fabriker. P-huset har sin utfart mot Långenäsvägen, vilket också bidrar till att styra trafiken bort från Wendelsvägen.
Kommunen håller dessutom på med en trafikanalys på Sätervägen. Analysen ska mynna ut i ett antal förslag på åtgärder för att förbättra framkomligheten på Säterivägen.

När kan jag ställa mig i kö till hyresrätter/bostadsrätter?

De hyresrätter vi kommer bygga kommer enligt ramavtalet förmedlas via Härryda kommuns bostadskö.

När vi bygger bostadsrätter använder vi oss oftast av en extern mäklare. Eventuellt kan även bostadsrätter förmedlas via kommunens kö, men i dagsläget vet vi inte hur de bostadsrätter som byggs i Mölnlycke Fabriker kommer säljas och därför hänvisar vi till att man finns registrerad på vår hemsida för att få mer information om projektet. Så snart vi vet hur lägenheterna kommer säljas meddelar vi det via ett nyhetsbrev till samtliga som är registrerade på vår hemsida.

Om man vill veta mer om projektet skriver man upp sig på Wallenstams webbplats molnlyckefabriker.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Då får man löpande information om vad som händer samt blir inbjuden till våra träffar och event.

Hur stora blir bostäderna?

Bostäderna kommer ha varierande storlek. Wallenstam bygger främst bostäder på 1-4 rum och kök men majoriteten av bostäderna blir tvåor. Läs mer på mölnlyckefabriker.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vem har bestämt att den nya idrottsarenan ska heta Wallenstam arena?

Det beslutade kommunfullmäktige år 2013 genom att godkänna det det första exploateringsavtalet som kommunen kommit överens om med Wallenstam.

För att det inte ska uppstå någon förvirring kring vad som är den planerade Wallenstam arena och vad som är den nuvarande Wallenstamshallen som ligger närmare Hulebäcksgymnasiet, så kommer den senare hallen att byta namn till och ingå som en av två hallar i Mölnlycke idrottshall.

Prenumerera på den här sidan

Så hanterar vi personuppgifter

Din e-postadress är en personuppgift. När du fyller i din e-postadress och kryssar i för prenumeration så skickas ett mejl till din ifyllda e-postadress. Genom att klicka på länken i mejlet så aktiverar du prenumerationen och ger samtycke till att Härryda kommun hanterar din e-postadress. Du kan när som helst återkalla ditt godkännande genom att avsluta prenumerationen på den här sidan eller på harryda.se/prenumeration.

Om notifieringen till din e-postadress gett flera returer till systemet, raderas din e-postadress.

Besök harryda.se/personuppgifter för mer information om hur Härryda kommun hanterar personuppgifter.

Status och dokument

Planhandlingar

Utredningar

Gatukostnadshandlingar

Projektering

Byggstart

Kontakt

Projektledare

Johan Gustafsson
031-724 61 00 (växel)
johan.gustafsson@harryda.se

Frågor om projektering och byggnation av gator, gång- och cykelvägar, VA

Tayman Mahshid, projektledare
031-724 61 00 (växel)
tayman.mahshid@harryda.se

Frågor om idrottsarenan

Anders Ljung, fastighetschef
031-724 61 00 (växel)
anders.ljung@harryda.se

Wallenstam

Läs om projektet på Wallenstams webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
E-post:molnlyckefabriker@wallenstam.se