Ta dig fram enkelt i Landvetters Backa

En alldeles ny gång- och cykelbro har byggts i den östra delen av Landvetters Backa. Bron har räcken på båda sidor. Symboler för att man får gå och cykla här är målade på marken.

Det är viktigt att du som bor, arbetar eller går i skolan i Landvetters Backa lätt kan ta dig fram till och runt i området. Det ska finnas valmöjligheter och vara enkelt både att gå, cykla och åka bil. Härryda kommun för samtal med Västtrafik om busstrafik till Landvetters Backa.

Det här har vi byggt

Kommunen har byggt flera nya vägar och förbättrat och förlängt vägar som har funnits sedan tidigare.

Vid infarten till Landvetters Backa östra från Eskilsbyvägen har kommunen byggt en cykelbro för att underlätta för den som cyklar till skolan, jobbet eller är på väg hem.

På gång om förbättrad framkomlighet

Gator och vägar som redan finns i Landvetters Backa västra kommer att förbättras för att deras standard ska höjas. Nya vägar ska byggas.

Härryda kommun arbetar aktivt tillsammans med Västtrafik för att undersöka möjligheterna att få kollektivtrafik längs Backavägen. Bussar längs Backavägen skulle underlätta för dem som bor och arbetar i området att komma till skola, fritids, till jobbet och hem, liksom att nå den service som finns i Landvetters tätort.

Kontakt

Rafed Baban,
projektledare trafik
031-724 61 00 (växel)
trafik@harryda.se