Lyssna

Förlängda Magasinsvägen ny huvudgata till Landvetters Backa västra

En väg slingrar sig igenom ett landskap med träd och annan grönska. Till vänster finns en gång- och cykelbana.

Illustration av den nya huvudvägen Magasinsvägen. Illustration: Sweco

Kommunen ska bygga en ny väg som förbinder Landvetter med Backa­vägen på södra sidan om järnvägen. Vägen är en förlängning av Magasinsvägen och kommer att behålla namnet Magasinsvägen.

Händer just nu

2021-03-23:

Miljö- och bygglovsnämnden har den 9 mars beviljat ansökan om marklov för Magasinsvägen. Trafikverksamheten inväntar att beslutet vinner laga kraft innan detaljprojekteringen startar. Beslutet kan tidigast vinna laga kraft vecka 17.

2020-10-27:
Utredningen är nu klar och marklovshandlingar håller på att tas fram. Marklovshandlingarna beräknas vara färdiga i slutet av november varefter trafikverksamheten ansöker om marklov (bygglov). Bygglovs­enheten kommer därefter att granska materialet och grannar kommer att höras.

Marklovet går för beslut i miljö- och bygglovsnämndens sammanträde i februari 2021. Parallellt med marklovsprocessen och i väntan på att beslutet vinner laga kraft fortsätter detaljprojekteringen.

När marklovet har vunnit laga kraft startar byggnation av Magasinvägen. Förhoppningsvis kan byggnationen starta sommaren 2021.

2020-06-26:
Utredning av väglutning pågår fortfarande och avstämning med berörda myndigheter görs under arbetets gång. Detaljprojekteringen beräknas att starta i augusti 2020.

2020-04-21:
Den planerade förlängningen av Magasinsvägen mot Landvetters Backa är försenad. Orsaken är att vägens lutning är för brant i nuvarande förslag och måste utredas på nytt. Trafikverksamheten ska nu undersöka andra alternativ inom samma vägkorridor.

Utredningen beräknas vara klar innan sommaren 2020. Därefter fattar Härryda kommun beslut om vilket alternativ som ska arbetas vidare på innan vägarbetet kan starta.

Utbyggnad av etapp 2 i Backa Västra påbörjas när Magasinsvägen, etapp 1, är utbyggd.

2019-12-17:
Informationsbrev til fastighetsägare i områdetPDF

2019-03-06:
Informationsbrev till fastighetsägare i områdetPDF

Därför byggs Magasinsvägen:

Grönmarkerat område (Etapp 1) visar var Magasinsvägen ska gå. Klicka på bilden för att förstora.

  • Vägen ger boende i området ytterligare en in- och utfartsväg och ökar tillgängligheten.
  • Vägen underlättar för maskiner som behöver komma in och göra gatu- och VA-arbeten i området.
  • Vägen kommer att vara strategiskt viktig för planeringen av det nya samhället Landvetter Södra med 25 000 invånarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Prenumerera på sidan

Få uppdateringar om vad som händer med Magasinsvägen genom att prenumerera på denna sida.

Hantera prenumeration

När sidan uppdateras får du ett mejl om att det finns nytt på sidan. Anmäl dig med din e-postadress här. Du kan avsluta prenumerationen via avsluta prenumeration.

Så hanterar vi personuppgifter

Din e-postadress är en personuppgift. När du fyller i din e-postadress och kryssar i för prenumeration så skickas ett mejl till din ifyllda e-postadress. Genom att klicka på länken i mejlet så aktiverar du prenumerationen och ger samtycke till att Härryda kommun hanterar din e-postadress. Du kan när som helst återkalla ditt godkännande genom att avsluta prenumerationen på den här sidan eller på harryda.se/prenumeration.

Om notifieringen till din e-postadress gett flera returer till systemet, raderas din e-postadress.

Besök harryda.se/personuppgifter för mer information om hur Härryda kommun hanterar personuppgifter.

Kontakt

Rafed Baban,
projektledare Trafik
031-724 61 00 (växel)
trafik@harryda.se