Högre standard i Landvetters Backa

Ett collage av två bilder: En rund spegel med röd-vit kant är uppsatt för att bilförare ska kunna se varandra längs en smal körväg. På den andra bilden syns en smal, asfalterad väg med många sprickor i vägbanan.

I Landvetters Backa västra har Härryda kommun länge planerat att bygga ut kommunala vägar och det kommunala vatten- och avloppsnätet, så att området ska hålla en god standard för alla som bor där året runt.

Både nuvarande och framtida fastighetsägare i Landvetters Backa västra får betala en avgift för att vägarna inom området ska få en bättre standard och för att kommunen ska bygga ut det kommunala vatten- och avloppsnätet.

Ett bildcollage för att illustrera begreppet "högre standard": på bilden till vänster syns en nyasfalterad väg med övergångsställen. På bilden till höger en vattenkran där det rinner vatten.

Läs mer om hur kommunen beslutar om avgifter för ombyggnad och utbyggnad av gator.

Vilken taxa har kommunen när det gäller utbyggnad av kommunalt vatten-och avloppsnät?
Kommunens vatten- och avloppstaxa.