Bo bra i Landvetters Backa

Längor med kedjehus i vitt trä har byggts nära naturen. Man ser träd, skog, en äng och till vänster en bilväg.

Ett av Härryda kommuns viktigaste mål är att det ska byggas fler bostäder. Fler bostäder ska göra det möjligt för till exempel äldre kommuninvånare som vill flytta från villa till lägenhet att kunna göra det. Samtidigt vill vi gärna locka fler att komma och bo i Härryda, både unga, barnfamiljer, medelålders och äldre.

En smal väg slingrar sin mellan hus och tomter som kantas av grönskande träd och buskar.

Landvetters Backa är ett av de om­råden i Härryda kommun där det byggdes sommarstugor i mitten av 1900-talet. Med åren har många husägare, i både västra och östra delen, gjort om sina stugor för att kunna bo där året om. Runt 90 procent av de cirka 185 fastigheterna är åretruntboenden.

Vita kedjehus i trä syns i profil. Huset närmast i bild syns till vänster. Ju längre högerut i bilden som huset syns, desto längre bort ligger det.

Här har det varit inflyttning

Nära Backaskolan i östra Backa finns idag omkring 25 gruppbyggda vita hus som för tankarna till engelskinspirerade kedjehus.

 

På gång om bostäder

På en markyta som idag består till viss del av en grusplan och till viss del av en äng ska det byggas bostäder. I bakgrunden syns lövträd och lite grann av en bilväg.


1. Strand AB bygger 40 hyreslägenheter i ett område mellan Backavägen och Solbacken i Landvetters Backa östra. Lägenheterna kommer att vara inflyttningsklara till våren/sommaren 2021.

Vid en trästolpe syns svarta och vita slangar. Kommunen har förberett för bland annat vatten och avlopp vid ett 20-tal småhustomter.

2. Längs Grönebackevägen/Brunnbergsvägen äger kommunen två småhustomter som kommer att säljas via mäklare. Tomterna kommer att läggas ut på hemnet under hösten/vintern 2021.

Grönskande träd, gräs och natur. Väggen på en röd trästuga.

Planer för fler bostäder framöver

När arbetena med förbättrade gator och kommunalt vatten- och avloppsnät i Landvetters Backa västra är färdiga, kommer det att gå bra att ansöka om bygglov för nya bostäder, eller större utbyggnader av hus som redan finns. (Läs mer i avsnittet Högre standard i Landvetters Backa.)

Kontakt

Landvetters Backa östra
Fortesa Bytyqi, mark- och exploateringsingenjör
031-724 88 14markochbostad@harryda.se

Landvetters Backa västra
Robin Axelsson, mark- och exploateringsingenjör
031-724 87 32markochbostad@harryda.se