Kontakt
Lyssna

Utvecklingen i Landvetters Backa

En väg slingrar sig fram i ett sommargrönt landskap. Det är Backavägen i Landvetters Backa. Utsikten är mot nordväst.

Härryda kommun utvecklar Landvetters Backa i en stor satsning där de olika delarna samspelar med varandra. Vi vill att alla som bor i området ska ha hög standard på gator och vägar, ett modernt ledningsnät för vatten och avlopp och tillgång till fiberbaserat bredbandsnät.

Vi vill att det byggs fler bostäder i Landvetters Backa, samtidigt som du som redan bor, arbetar och vistas i området kan fortsätta att njuta av närheten till naturen. Under hela arbetet är det viktigt att både kommunen och de externa aktörerna lever upp till de miljökrav som finns.

En karta visar tätorten Landvetter med området Landvetters Backa söder om motorvägen riksväg 40. En cerise linje visar ungefär hur området sträcker sig från väst till öst och från norr till söder.

På kartan ser du området Landvetters Backa, söder om riksväg 40, som ramas in av den ceriserosa linjen.

Förändringar som syns

Det händer mycket i Härryda kommuns stora satsning på Landvetters Backa. Sedan några år går det att se vissa av förändringarna med blotta ögat: barn och elever kommer varje skoldag till Backaskolan, det har anlagts cykelbro och cykelbanor för cyklister, gångvägar för fotgängare, nya och förbättrade bilvägar och gatubelysning. Familjer har flyttat in i nybyggda hus där alla är varandras nya grannar.

Ett collage av bilder visar: Vita kedjehus i trä där familjer har flyttat in, en nybyggd gång- och cykelbro och entrén till Backaskolan.

Två detaljplaner har vunnit laga kraft

Två detaljplaner inom området Landvetters Backa har varit ute på dialog på vanligt sätt (samråd och granskning) och sedan vunnit laga kraft. Det är detaljplanerna för östra Landvetters Backa (etapp 1) och västra Landvetters Backa.

Kortadress: härryda.se/landvettersbacka

På den här webbsidan sammanfattar vi vad vi har gjort hittills, vad som är på gång och vilka planer vi har framöver med Landvetters Backa. Tanken är att du ska hitta samlad information på en enda huvudsida. Du hittar lätt till den här sidan med hjälp av kortadressen: härryda.se/landvettersbacka

Kontakt

I stora samhällsprojekt är det vanligt att flera medarbetare är kontaktpersoner, utifrån olika kompetenser och arbetsområden, och under olika faser i ett projekt.

På de fyra undersidorna om Landvetters Backa hittar du aktuella kontaktuppgifter.

Om du vill ha hjälp med vem du ska kontakta, ring vår växel
031-724 61 00
kommun@harryda.se