Utvecklingen i Landvetters Backa

En karta visar tätorten Landvetter med området Landvetters Backa söder om motorvägen riksväg 40. En cerise linje visar ungefär hur området sträcker sig från väst till öst och från norr till söder.

På kartan ser du området Landvetters Backa, söder om riksväg 40, som ramas in av den ceriserosa linjen.

Härryda kommun utvecklar Landvetters Backa för att alla som bor i området ska ha hög standard på gator och vägar, ett modernt ledningsnät för vatten och avlopp och tillgång till fiberbaserat bredbandsnät.

Vi vill att det byggs fler bostäder i Landvetters Backa, samtidigt som du som redan bor, arbetar och vistas i området kan fortsätta att njuta av närheten till naturen. Under hela arbetet är det viktigt att både kommunen och de externa aktörerna lever upp till de miljökrav som finns.

Bilden visar bostadsområdet i västra Landvetters Backa till vänster med gul bakgrundsfärg. Den kallas Etapp 2. Området där den förlängda Magasinsvägen ska gå visas till höger med grön bakgrundsfärg och kallas Etapp 1.

Etappindelningsgräns för utbyggnad av detaljplan för Landvetters Backa västra. Klicka på bilden för att förstora.

Detta är på gång i Landvetters Backa:

  • Etapp 1: Utbyggnad av Magasins­vägen som ska leda till Landvetters Backa västra. Beräknad byggtid är cirka 1,5 år.
    Läs mer om Magasinsvägen
  • Etapp 2: Utbyggnad av gator, VA och fiber i Landvetters Backa västra. Arbetet påbörjas när Etapp 1 är färdig. Beräknad byggtid är cirka 2 år.

Förändringar som syns

Det händer mycket i Härryda kommuns stora satsning på Landvetters Backa. Sedan några år går det att se vissa av förändringarna med blotta ögat: barn och elever kommer varje skoldag till Backaskolan, det har anlagts cykelbro och cykelbanor för cyklister, gångvägar för fotgängare, nya och förbättrade bilvägar och gatubelysning. Familjer har flyttat in i nybyggda hus där alla är varandras nya grannar.

Ett collage av bilder visar: Vita kedjehus i trä där familjer har flyttat in, en nybyggd gång- och cykelbro och entrén till Backaskolan.