Lyssna

Landvetter nya centrum, kvarteren 2 och 3

Skiss på Förbos nya bostadskvarter Landevi gårdar som väntas vara klart till sommaren 2021. Illustration: Skanska

I den västra delen av Landvetter centrum bygger bostadsföretaget Förbo kvarteret 2 Landevi gårdar med cirka 100 hyresrätter. I det närliggande kvarteret 3 strax bredvid idrottplatsen pågår planeringen för ytterligare fler bostäder.

Planförslaget innebär bland annat att:

  • det kan byggas nya flerbostadshus med hyresrätter
  • det går att anlägga en park med dagvattendammar
  • det går att anlägga en markparkering

Händer just nu:

  • Parken med dagvattendammar projekteras klar under hösten 2020.
  • Bostäderna i kvarter 2 beräknas vara färdigbyggda våren/sommaren 2021.
    Förbos information om Landevi gårdarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  • Kålltorps projektutveckling har köpt marken i Landevi kvarter 3. Tillsammans med Härryda kommun arbetar bolaget vidare med gestaltning och utformning av det nya kvarteret för bostäder och kommersiella lokaler.

Uppdaterad 2020-09-29

Gatu- och ledningsutbyggnad längs Brattåsvägen

I februari 2020 färdigställde kommunen utbyggnaden av de vatten- och avlopp- och fjärrvärmeledningar som ska försörja de nya bostadshusen i kvarteren 2 och 3 i Landvetter. En del av arbetena handlade också om att förnya och förbättra befintligt VA-system.

Ny gång- och cykelväg

På en blå cirkelformad trafikskylt finns symboler för cykel och för personer som går, det vill säga fotgängare.

Under hösten 2018 byggde Härryda kommun en ny gång- och cykelväg i en diagonal nordvästlig riktning om Landevi idrottsplats. Gång- och cykelvägen går intill Brattås bostadsområde och ersätter den upptrampade stigen som fanns där tidigare.


Kontakt

Daniel Lindell
projektledare Trafik
031-724 61 00 (växel)
trafik@harryda.se