Lyssna

Landvetter nya centrum, kvarteren 2 och 3

Skiss på Förbos nya bostadskvarter Landevi gårdar som väntas vara klart till sommaren 2021. Illustration: Skanska

I den västra delen av Landvetter centrum bygger bostads­företaget Förbo kvarteret 2 Landevi gårdar med cirka 100 hyresrätter. I det närliggande kvarteret 3 strax bredvid idrotts­platsen pågår planeringen för ytterligare fler bostäder.

Planförslaget innebär bland annat att:

  • det kan byggas nya flerbostadshus med hyresrätter
  • det går att anlägga en park med dagvattendammar
  • det går att anlägga en markparkering

Händer just nu:

Uppdaterad 2021-04-20

Gatu- och ledningsutbyggnad längs Brattåsvägen

I februari 2020 färdigställde kommunen utbyggnaden av de vatten- och avlopp- och fjärrvärmeledningar som ska försörja de nya bostadshusen i kvarteren 2 och 3 i Landvetter. En del av arbetena handlade också om att förnya och förbättra befintligt VA-system.

Ny gång- och cykelväg

På en blå cirkelformad trafikskylt finns symboler för cykel och för personer som går, det vill säga fotgängare.

Under hösten 2018 byggde Härryda kommun en ny gång- och cykelväg i en diagonal nordvästlig riktning om Landevi idrottsplats. Gång- och cykelvägen går intill Brattås bostadsområde och ersätter den upptrampade stigen som fanns där tidigare.