Kontakt
Lyssna

Gatu- och VA- och fjärrvärmearbete längs Brattåsvägen

Minskad tillgänglighet under hösten 2019 och våren 2020 på gator och parkeringsplatser vid Brattåsvägen i Landvetter på grund av ledningsarbete.

I augusti startade kommunen utbyggnaden av de vatten- och avlopp- och fjärrvärmeledningar som ska försörja de nya bostadshusen i kvarteren 2 och 3 i Landvetter. En del av arbetena handlar också om att förnya och förbättra befintligt VA-system. 

Under utbyggnaden kommer arbeten på Brattåsvägen genomföras som innebär att Landeviparkeringen stängs av. Alternativa parkeringar i centrum är bland annat parkeringsplatsen vid återvinningsstationen.

Tillfällig avstängning av gator

Ledningsarbetet påverkar framkomligheten på Landevigatan, Brattåsvägen och Östra Tvärgatan. Gatorna stängs av i omgångar från under hösten 2019 och våren 2020.

Under perioden ordnar kommunen alternativa körvägar, vi ber dig därför vara uppmärksam på tillfälliga skyltar som kommer upp. Räddningstjänst och sophämtning kommer att vara informerade om de alternativa körvägarna.

Landevi parkering stängs av

På grund av arbeten på Brattåsvägen kommer kommunen behöva stänga av Brattåsvägen och därmed även parkeringen vid Landevi från den 7 oktober.

De som hyr parkering av Förbo på Landevi får en tillfällig dispens att parkera på andra ytor utskickad via post.

På grund av försening och en förnyad riskbedömning av arbetena med vägen har slutförandedatumet blivit framflyttat. I dagsläget beräknas Brattåsvägen kunna öppnas för bilar igen under fredagen den 20 december.

Kontakt

Daniel Lindell
projektledare Trafik
031-724 61 00 (växel)
trafik@harryda.se