Kontakt
Lyssna

VA- och fjärrvärmearbete längs Brattåsvägen

Minskad tillgänglighet från augusti till oktober längs gator och parkeringsplats i Landevi på grund av ledningsarbete.

I augusti startar kommunen utbyggnaden av de vatten- och avlopp- och fjärrvärmeledningar som ska försörja de nya bostadshusen i kvarteren 2 och 3 i Landvetter.

Till en början handlar det om att förnya och förbättra befintligt VA-system och ett schakt på uppmot 4 meters djup och 20 meters bredd kommer att behöva grävas upp. I samband med arbetet blir några gator i området avstängda för fordonstrafik.

Tillfällig avstängning av gator

Ledningsarbetet påverkar tillgängligheten till Landevigatan, Brattåsvägen och Östra Tvärgatan. Gatorna stängs av i omgångar från augusti till oktober månad.

Under perioden ordnar kommunen alternativa körvägar, vi ber dig därför vara uppmärksam på tillfälliga skyltar som kommer upp. Räddningstjänst och sophämtning kommer att vara informerade om de alternativa körvägarna.

Parkera på pendelparkering

På grund av ledningsarbetet behöver kommunen stänga av den gamla pendelparkeringen vid återvinningsstationen för allmän trafik. På parkeringen kommer de som hyr parkering på Landevi parkerings plats av Förbo att ha sina platser tillfälligt.

Återvinningstationen påverkas inte under perioden utan fungerar som vanligt.

Kontakt

Daniel Lindell
projektledare Trafik
031-724 61 00 (växel)
trafik@harryda.se