Kontakt
Lyssna

VA- och fjärrvärmearbete längs Brattåsvägen

Minskad tillgänglighet från augusti till oktober längs gator och parkeringsplats i Landevi på grund av ledningsarbete.

I augusti påbörjar kommunen utbyggnaden av de vatten- och avlopp- och fjärrvärmeledningar som ska försörja de nya bostadshusen i kvarteren 2 och 3 i Landvetter.
Till en början handlar det om att förnya och förbättra befintligt VA-system och ett schakt på uppmot 5 meters djup och 20 meters bredd kommer att behöva grävas upp. I samband med arbetet blir några gator i området avstängda för fordonstrafik.

Tillfällig avstängning av gator
Ledningsarbetet påverkar tillgängligheten till Landevigatan, Brattåsvägen och Östra Tvärgatan. Gatorna stängs av i omgångar från augusti till oktober månad.
Under perioden ordnar kommunen alternativa körvägar. Vi ber dig vara uppmärksam på tillfälliga skyltar som kommer upp. Räddningstjänst och sophämtning kommer att vara informerade om alternativa körvägar.

Parkera på pendelparkering
Ledningsarbetet gör att även parkeringen i Landevi stängs av tillfälligt. Bilister hänvisas till pendelparkeringen vid återvinningsstationen under de två månader som arbetet pågår. Kommunen höjer bevakningen på pendelparkeringen under denna period.

Kontakt

Bosse Karlsson, assistent
031-724 6x xx
0701-12 34 56
bosse.karlsson@harryda.se
Fax 031-724 6x xx

Relaterad information

Dokument eller intern webbsida xx

Externa länkar

Länk till extern webbsida xx