Kontakt
Lyssna

Landvetter nya centrum, kvarter 2 och 3

Skiss på nya bostäder i Landvetter centrum. Skiss: Krook & Tjäder.

I det här området av Landvetter centrum ska bostadsföretaget Förbo bygga flerbostadshus med ungefär 115 nya hyresrätter. I augusti 2018 börjar Härryda kommun ett arbete med att anlägga en gång- och cykelväg nordväst om Landevi idrottsplats.

Området som kallas kvarter 2 och 3 ligger vid Brattåsvägen och Landevigatan i Landvetter centrum. Detaljplanen vann laga kraft i november 2017.

Planförslaget innebär bland annat att:

  • det kan byggas tre nya flerbostadshus med hyresrätter
  • det går att anlägga en park med dagvattendammar
  • det går att anlägga en markparkering

Byggstart för bostäderna är preliminärt planerad till 2019.

Ny gång- och cykelväg

På en blå cirkelformad trafikskylt finns symboler för cykel och för personer som går, det vill säga fotgängare.

Under augusti och september 2018 anlägger Härryda kommun en ny gång- och cykelväg i en diagonal nordvästlig riktning om Landevi idrottsplats.

Gång- och cykelvägen kommer att gå intill Brattås bostadsområde. Den ska ersätta den upptrampade stigen som finns sedan tidigare.