Lyssna

Landvetter nya centrum, kvarter 2 och 3

Skiss på nya bostäder i Landvetter centrum. Skiss: Krook & Tjäder.

I det här området av Landvetter centrum ska bostadsföretaget Förbo bygga Landevi gårdar − flerbostadshus med 102 nya hyresrätter. Området som kallas kvarter 2 och 3 i detaljplanen ligger vid Brattåsvägen och Landevigatan i Landvetter centrum. Detaljplanen fick laga kraft i november 2017.

Planförslaget innebär bland annat att:

  • det kan byggas nya flerbostadshus med hyresrätter
  • det går att anlägga en park med dagvattendammar
  • det går att anlägga en markparkering

Händer just nu

  • Parken med dagvattendammar projekteras klart under våren 2020.
  • Bostäderna började byggas under hösten 2019 och beräknas vara färdigställda våren/sommaren 2021.
    Förbos information om Landevi gårdarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uppdaterad 2020-02-12

Gatu- och ledningsutbyggnad längs Brattåsvägen

I februari 2020 färdigställde kommunen utbyggnaden av de vatten- och avlopp- och fjärrvärmeledningar som ska försörja de nya bostadshusen i kvarteren 2 och 3 i Landvetter. En del av arbetena handlade också om att förnya och förbättra befintligt VA-system.

Ny gång- och cykelväg

På en blå cirkelformad trafikskylt finns symboler för cykel och för personer som går, det vill säga fotgängare.

Under hösten 2018 byggde Härryda kommun en ny gång- och cykelväg i en diagonal nordvästlig riktning om Landevi idrottsplats. Gång- och cykelvägen går intill Brattås bostadsområde och ersätter den upptrampade stigen som fanns där tidigare.


Kontakt

Daniel Lindell
projektledare Trafik
031-724 61 00 (växel)
trafik@harryda.se