Kontakt
Lyssna

Landvetter nya centrum, kvarter 2 och 3

Skiss på nya bostäder i Landvetter centrum. Skiss: Krook & Tjäder.

I det här området av Landvetter centrum ska bostadsföretaget Förbo bygga flerbostadshus med ungefär 115 nya hyresrätter. I augusti 2018 börjar Härryda kommun ett arbete med att anlägga en gång- och cykelväg nordväst om Landevi idrottsplats.

Området som kallas kvarter 2 och 3 ligger vid Brattåsvägen och Landevigatan i Landvetter centrum. Detaljplanen vann laga kraft i november 2017.

Planförslaget innebär bland annat att:

  • det kan byggas tre nya flerbostadshus med hyresrätter
  • det går att anlägga en park med dagvattendammar
  • det går att anlägga en markparkering

Byggstart för bostäderna är preliminärt planerad till 2019.

Ny gång- och cykelväg

På en blå cirkelformad trafikskylt finns symboler för cykel och för personer som går, det vill säga fotgängare.

Under hösten 2018 byggde Härryda kommun en ny gång- och cykelväg i en diagonal nordvästlig riktning om Landevi idrottsplats. Gång- och cykelvägen går intill Brattås bostadsområde och ersätter den upptrampade stigen som fanns där tidigare.