Gång- och cykelväg längs Musikvägen rustas upp

Härryda kommun rustar upp den befintliga gång- och cykelvägen (GC-väg) längs Musikvägen samt förlänger den något.
Om­byggnationen inkluderar cirka 640 meter GC-väg mellan korsningen Musikvägen-Violinvägen och korsningen Musikvägen­-Marmorvägen.

GC-vägen får nya gång- och cykelpassager och delar av den nya sträckan förses med nytt avvattningssystem samt ny belysning. Även busshållplatsen på Fagott­vägen byggs om och tillgänglighetsanpassas.

Framkomligheten på sträckan är begränsad under arbetets gång, men vägen är öppen i bägge riktningar.

Arbetet planeras till april-augusti 2022 och utförs av Markbygg Anläggning Väst AB på uppdrag av Härryda kommun.

Kontakt

Martin Jägard, projektledare
031-724 61 00 (kontaktcenter)
trafik@harryda.se