Lyssna

Rekreation för fler i Wendelsbergsparken

Två kluvna ekstockar i två delar ligger på skogsmarken. Det är sly och höstlöv runtomkring.

Wendelsbergsparken och friluftsområdet ska bli mer tillgängligt med fler skyltar och bänkar, utegym och grusade stigar med mera. En karta visar allt som förbättras i området.

Hösten 2020 startar förnyelsen av Wendelsbergsparken och friluftsområdet.

I den kulturhistoriska parken kommer stiliga bänkar och skyltar upp.

I den mer vildvuxna delen blir skyltningen mer rustik. Där placeras ett dussin stockbänkar ut liksom en ny grillplats och ett utegym i naturmaterial.

Som ett nätverk av gröna stråk

Eftersom Mölnlycke i framtiden kommer växa med nya bostadsområden åt nordost är det lika viktigt att utveckla friluftsområdet åt det hållet.
Det ska finnas ett rekreativt nätverk av stråk och platser för både aktivitet och rofylldhet, i enlighet med stadsbyggnadsstudien för Mölnlycke centrum.
Naturstigen från motionsspåret förstärks därför med grus norrut och österut.

Förutom kommunen hjälps många åt med upprustningen. Lokalt förenings- och näringsliv stödjer processen som till viss del finansieras av EU:s landsbygdsprogram.