Kontakt
Lyssna

Fagerhultsskolan i Hindås

Bygglovet är nu klart för den nya skolan i Hindås, Fagerhultsskolan. Planerad inflytt är höstterminen 2021.

Skolan består av tre flyglar med en samlande mittkärna som bildar skolans nav. Flyglarna bildar tydliga utvändiga rum med välkomnande entrétorg mot öster, inlastning mot väster och skolgård mot söder. Fasaden är klädd i cederträ. Skolan kommer att ha plats för 450 elever i årskurserna 4 till 9. När skolan är inflyttningsklar blir den befintliga Hindåsskolan en F-3-skola.

Bättre väg och GC-bana

I närheten av skolan finns också mark för att bygga en handfull nya småhus intill skolan. För att försäkra sig om god framkomlighet till området anlägger kommunen en gata - Sportvägen - med gång- och cykelbana (GC). Arbetet med den nya gatan förväntas pågå fram till våren 2020.
Entreprenören är LP Entreprenad AB.

Kontakt

Ulrika von Wachenfeldt, projektansvarig Fastighet
031-724 63 22

Relaterad information