Lyssna

Fagerhultsskolan i Hindås

Nu bygger vi Fagerhultsskolan, med planerad inflytt höstterminen 2021.

Skolan kommer att ha plats för 450 elever i årskurserna 4-9.
Höstterminen 2021 flyttar de första eleverna in. Befintliga Hindåsskolan blir då en F-3-skola. Hindås idrottshall kommer användas för skolidrotten.

Skola och skolgård med många möjligheter

Skolbyggnaden är i tre våningar, med tre flyglar och en öppen mittdel på entréplan. Här finns restaurang, elevkafé och sittplatser. I flyglarna på respektive våning har varje årskurs en egen hemvist, med gott om undervisningssalar, grupprum och uppehållsyta. Byggnadens fasad är klädd i cederträ.

Skolbyggnaden omges av en skolgård som uppmuntrar till utevistelse, lek och rörelse. Här finns utrymme för såväl parkour, balans- och klätterlek som streetbasket och utomhuspingis.

Flodéns Byggnads AB är upphandlad byggentreprenör.

Ny väg och GC-bana

I närheten av skolan finns också mark för att bygga sex friliggande småhus. För att försäkra sig om god framkomlighet till området anlägger kommunen en gata - Sportvägen - med gång- och cykelbana (GC). Arbetet med den nya gatan förväntas pågå fram till våren 2020.
Entreprenören är LP Entreprenad AB.

Hindås idrottshall byggs om

Hindås idrottshall kommer dagtid att användas för skolidrott av nya Fagerhultsskolans 450 elever. För att hallen ska fungera väl för både skola och föreningar behöver den byggas till och rustas upp. Arbetet påbörjas under våren 2020 och den 29 maj-4 september behöver idrottshallen hållas helt stängd för idrottsverksamhet.

Händer just nu:

Fagerhultsskolan: Just nu pågår markarbeten och arbetet med bottenplattan. Byggnation av stommen för skolbyggnaden påbörjas i mars-april.

Trafik: Under januari och februari byggs VA-ledningarna till de nya fastigheterna ut längs Fagerhultsvägen och därmed kommer det vara begränsad framkomlighet under perioden. Trafiken leds istället om via nybyggda Sportvägen där kommunen uppmanar alla trafikanter till försiktighet då arbete med vägen och skolan pågår under tiden.

Hindås idrottshall: Hallen byggs till med nya förråd under våren. Därefter fortsätter ombyggnad av det befintliga förrådet samt komplettering av idrottsredskap och behandling av golv under perioden 29 maj-4 september 2020. Idrottshallen kommer därför att vara avstängd för idrottsverksamhet mellan 29 maj och 4 september.

2020-02-07

Kontakt

Mikael Johansson
projektansvarig fastighetmikael.johansson@harryda.se031-724 64 64

Intresserad av att ansöka till Fagerhultsskolan?
Kontakta Pernilla Palm,
planeringschef utbildning
pernilla.palm@harryda.se031-724 61 83