Kontakt
Lyssna

Fagerhultsskolan i Hindås

Nu bygger vi Fagerhultsskolan, med planerad inflytt höstterminen 2021.

Skolan kommer att ha plats för 450 elever i årskurserna 4-9.
Höstterminen 2021 flyttar de första eleverna in. Befintliga Hindåsskolan blir då en F-3-skola.

Skola och skolgård med många möjligheter

Skolbyggnaden består av tre flyglar med en öppen mittdel, som bildar skolans nav. Här finns restaurang, elevkafé och sittplatser. I flyglarna har varje årskurs en egen hemvist, med gott om undervisningssalar, grupprum och uppehållsyta. Byggnadens fasad är klädd i cederträ.

Skolbyggnaden omges av en skolgård som uppmuntrar till utevistelse, lek och rörelse. Här finns utrymme för såväl naturlek, parcour och gungor som för pedagogisk utomhusverksamhet.

Flodéns är upphandlad byggentreprenör.

Bättre väg och GC-bana

I närheten av skolan finns också mark för att bygga sex friliggande småhus. För att försäkra sig om god framkomlighet till området anlägger kommunen en gata - Sportvägen - med gång- och cykelbana (GC). Arbetet med den nya gatan förväntas pågå fram till våren 2020.
Entreprenören är LP Entreprenad AB.

Kontakt

Ulrika von Wachenfeldt, projektansvarig Fastighet
031-724 63 22

Relaterad information