Lyssna

Fagerhultsskolan i Hindås

Nu bygger vi Fagerhultsskolan, med planerad inflytt höstterminen 2021.

Skolan kommer att ha plats för 450 elever i årskurserna 4-9.
Höstterminen 2021 flyttar de första eleverna in. Befintliga Hindåsskolan blir då en F-3-skola. Hindås idrottshall kommer användas för skolidrotten.

Skola och skolgård med många möjligheter

Skolbyggnaden är i tre våningar, med tre flyglar och en öppen mittdel på entréplan. Här finns restaurang, elevkafé och sittplatser. I flyglarna på respektive våning har varje årskurs en egen hemvist, med gott om undervisningssalar, grupprum och uppehållsyta. Byggnadens fasad är klädd i cederträ.

Skolbyggnaden omges av en skolgård som uppmuntrar till utevistelse, lek och rörelse. Här finns utrymme för såväl parkour, balans- och klätterlek som streetbasket och utomhuspingis.

Flodéns Byggnads AB är upphandlad byggentreprenör.

Detta är Fagerhultsskolan

Skolans blivande rektor Katarina Lange presenterar:

Händer just nu:

Fagerhultsskolan: Just nu pågår markarbeten och arbetet med bottenplattan. Byggnation av stommen för skolbyggnaden påbörjas i mars-april.

Trafik: GC-banan längs Sportvägen är redan öppen för trafik, medan vägen för biltrafik öppnas när byggnationen av Fagerhultskolan är klar.

Hindås idrottshall: Hallen byggs till med nya förråd under våren. Därefter fortsätter ombyggnad av det befintliga förrådet samt komplettering av idrottsredskap och behandling av golv under perioden 29 maj-4 september 2020. Idrottshallen kommer därför att vara avstängd för idrottsverksamhet mellan 29 maj och 4 september.

2020-04-28

Hindås idrottshall anpassad för skolidrott

Hindås idrottshall kommer dagtid att användas för skolidrott av nya Fagerhultsskolans 450 elever. För att hallen ska fungera väl för både skola och föreningar har den byggts om och rustats upp under 2020.

Ny väg och GC-bana

I närheten av skolan, på Fagerhultsvägen, finns mark för att bygga sex friliggande småhus. För att försäkra sig om god framkomlighet till området har kommunen anlagt en gata, Sportvägen, med gång- och cykelbana. Arbetet slutfördes under våren 2020.

GC-banan längs Sportvägen är redan öppen för trafik, medan vägen för biltrafik öppnas när byggnationen av Fagerhultskolan är klar.

VA-ledningar längs Fagerhultsvägen

Under januari och februari 2020 lades VA-ledningar till de nya fastigheterna ut längs Fagerhultsvägen.

Kontakt

Mikael Johansson
projektansvarig fastighetmikael.johansson@harryda.se031-724 64 64

Intresserad av att ansöka till Fagerhultsskolan?
Kontakta Pernilla Palm,
planeringschef utbildning
pernilla.palm@harryda.se031-724 61 83