Driftstörningar på vattennätet i Skogenområdet i Mölnlycke

Arbetet med renspolning av lednigarna i Skogenområdet beräknas påbörjas i början på vecka 6 och pågå till vecka 7. Entreprenören som utför arbetet är Svapipe AB och gör det på uppdrag av Härryda Vatten och Avfall AB. Syftet med denna spolning är att förbättra vattenkvaliteten, och förebygga de problem med missfärgat vatten som i ökad utsträckning förekommit inom vissa områden.

Den metod som kommer användas innebär att tryckluft leds in i och ut i ledningssträckan via brand- eller spolposter. Det luftblandade vattnet avskiljer avlagringarna (järn, mangan) i röret.

Påverkan hos kunder

Luft- vattenspolningen delas upp i etapper och de kunder som berörs kommer att få information i brevlådan 3-5 dagar i förväg. I denna information uppmanas ni att inte använda vattnet den dag ni direkt berörs av spolningen. För vissa kunder kan vi behöva spola vid fler än ett tillfälle. Det betyder alltså att dessa kunder kommer att få information om avstängning vid mer än ett tillfälle.

Missfärgat vatten

Servisledningar till fastigheter i området kan få missfärgat vatten i samband med spolningarna. Missfärgningar kan även uppstå utanför det området där spolning pågår. Missfärgningen är inte farlig, men man skall inte dricka eller använda starkt missfärgat vatten till matlagning. Det är viktigt att man låter vattnet spola kraftigt i kallvattenkranen efter avslutat arbete för att få ut luft och missfärgning. Spola ej i toalettstolen förrän samtliga kranar är renspolade då detta kan leda till igensättning av filter och ventiler.

Aktuell driftinformation finner du under www.harryda.se/avbrott Länk till annan webbplats.

Sms-tjänst vid vattenavbrott

Du vet väl att du kan få ett sms direkt till din mobiltelefon när det är en vattenavstängning på gång i ditt område? Det enda du behöver göra är att skriva och skicka in dina uppgifter på denna webbsida: : https://www.harryda.se/sms Länk till annan webbplats.