Nytt torg och bättre vägar i fabrikerna

Med hundratals nya bostäder, ett publikt arenatorg och nya idrotts- och eventhallar måste kommunen även förstärka väg- och ledningsnät i och kring Mölnlycke fabriker. Vägarbeten pågår i etapper fram till år 2025 och torget anläggs under 2022. 

Händer just nu

Senast uppdaterad 2022-07-01


Del av Långenäsvägen stängs av, biltrafiken leds om

Under perioden 27 juni-11 juli kommer Långenäsvägen vara avstängd för biltrafikfrån korsningen vid Fabriksvägen och österut.

Härryda kommun kommer under avstängningen att koppla in de nylagda VA-ledningarna och passar samtidigt på att bland annat utföra ett farthinder på sträckan.

Långenäsvägen kommer vara öppen för gående och cyklister under tiden som arbetena pågår, men biltrafik måste köra alternativ väg via Fabriksvägen, Bruksgatan och Arketjärnsbron. Se grönsträckad markering i karta.

Långenäsvägen öppnar igen, med rondell

Under vecka 28 förväntas pågående arbeten med cirkulationsplatsen på Långenäsvägen vara färdigställda. Den nuvarande trafikomledningen över Massetjärnsparkeringen försvinner och trafiken är öppen som vanligt igen.

Viola Gråstens plats

Under sommaren fortsätter arbetena med plattsättning, bryggdäcke och Fabriksvägen fortsätter vara enfilig genom arbetsområdet. Entreprenaden förväntas vara färdigställd i november 2022.

Fabriksbron

Den stora renoveringen av bron är klar och är återigen öppen för all trafik med ett avskärmat område för gående. Under ett par veckor i månadsskiftet juni/juli är det begränsad framkomlighet för motorfordon med bara ett körfält öppet innan asfalten läggs.

Vägar nära Massetjärn först ut

I den första etappen av kommunens planerade vägarbeten ingår del av Wendelsvägen, Fabriksvägen och en del av Långenäsvägen.

I Långenäsvägens västra del utökas kapaciteten för vatten och avlopp genom nya ledningar. En ny pumpstation byggs vid utloppet i Massetjärn för att kunna hantera behoven från de nya bostäderna.
Så länge ledningsarbetet pågår kommer trafiken att ledas om via Rörsvängen och över Långenäsparkeringen.

Rondell och busshållplats

I korsningen Långenäsvägen och Fabriksvägen byggs en cirkulationsplats. På den östra sidan om cirkulationen anläggs en ny busshållplats för kollektivtrafiken.

Nya gång- och cykelvägar

På Fabriksvägen mellan bron och det blivande torget anläggs nya vatten- och avloppsledningar. Fabriksbron renoveras och gångbanan byter sida till den östra sidan av bron för att på så sätt knyta ihop den nya busshållplatsen med fabriksområdet.

Norr om Massetjärn

Längs Wendelsvägen norr om tjärnen rustas ledningsnätet upp. En ny gång- och cykelbana byggs längs den södra sidan om Wendelsvägen. På sikt kopplas dessa arbeten ihop fabriksområdet med arbeten som kommunen utför i Gärdesområdet framöver.

Viola Gråstens plats

Under 2022 kommer torget framför arenan, Viola Gråstens plats, bland annat att anläggas med planteringar som tar hand om regnvattnet och skapar en trivsam miljö. En mönstrad markbeläggning och konstruktioner inspirerade av Viola Gråstens alster kommer också att komma på plats.

Foto som visar Fabriksbron och vägen norrut mot fabrikerna.

Fabriksbron renoveras och gångbanan byter sida till den östra sidan av bron.

Kontakt

Frågor om gator, gång- och cykelvägar, vatten och avlopp
Daniel Lindell, projektledare
031-724 61 00 (kontaktcenter)
daniel.lindell@harryda.se

Frågor om torget
Viola Gråstens plats
Lovisa Gustafsson
projektledare Trafik
031-724 61 00 Länk till annan webbplats. (kontaktcenter)
lovisa.gustafsson@harryda.se