Nytt torg och bättre vägar i fabrikerna

Foto som visar Fabriksbron och vägen norrut mot fabrikerna.

Fabriksbron renoveras och gångbanan byter sida till den östra sidan av bron.

Med hundratals nya bostäder, ett publikt arenatorg och nya idrotts- och eventhallar måste kommunen även förstärka väg- och ledningsnät i och kring Mölnlycke fabriker. Vägarbeten pågår i etapper fram till år 2025. 

Händer just nu

2021-09-13
Under sommaren och en bit in under hösten kommer Långenäsvägen förbi Massetjärn att vara avstängd och trafiken ledas via Långenäs­parkeringen istället. Arbetena som utförs just nu är spontning inför ledningsläggning och anläggning av nya ledningar i vägen och de kommer pågå under sommarledigheten.

Vägarna är alltid öppna men anläggningsarbetena gör att trafiken i området tidvis behöver ledas om.

Vägar nära Massetjärn först ut

I den första etappen av kommunens planerade vägarbeten ingår del av Wendelsvägen, Fabriksvägen och en del av Långenäsvägen.

I Långenäsvägens västra del utökas kapaciteten för vatten och avlopp genom nya ledningar. En ny pumpstation byggs vid utloppet i Massetjärn för att kunna hantera behoven från de nya bostäderna.
Så länge ledningsarbetet pågår kommer trafiken att ledas om via Rörsvängen och över Långenäsparkeringen.

Rondell och busshållplats

I korsningen Långenäsvägen och Fabriksvägen byggs en cirkulationsplats. På den östra sidan om cirkulationen anläggs en ny busshållplats för kollektivtrafiken.

Nya gång- och cykelvägar

På Fabriksvägen mellan bron och det blivande torget anläggs nya vatten- och avloppsledningar. Fabriksbron renoveras och gångbanan byter sida till den östra sidan av bron för att på så sätt knyta ihop den nya busshållplatsen med fabriksområdet.

Norr om Massetjärn

Längs Wendelsvägen norr om tjärnen rustas ledningsnätet upp. En ny gång- och cykelbana byggs längs den södra sidan om Wendelsvägen. På sikt kopplas dessa arbeten ihop fabriksområdet med arbeten som kommunen utför i Gärdesområdet framöver.

Viola Gråstens plats

Arenatorget samplaneras med Wallenstams byggnationer i närheten. Torget väntas bli klart under 2022.

Kontakt

Frågor om gator, gång- och cykelvägar, vatten och avlopp
Daniel Lindell, projektledare
031-724 61 00 (växel)
daniel.lindell@harryda.se

Frågor om torget
Viola Gråstens plats
Lovisa Gustafsson
projektledare Trafik
031-724 61 00 Länk till annan webbplats. (växel)
lovisa.gustafsson@harryda.se