700 bostäder och nytt p-hus

När all nybyggnation i Mölnlycke fabriker är klar år 2025 kommer 700 lägenheter och ett nytt p-hus att finnas jämte lokaler för näringsverksamheter, idrott och event.

Vid Mölnlycke Fabriker bygger och utvecklar Wallenstam nya bostäder, och kommersiella ytor i de norra delarna av området.
Samtidigt bygger fastighetsutvecklingsbolaget Bonava 74 bostadsrätter i två hus i kvarterat Smedjan. Husen ligger i den nordöstra delen av området.
När Mölnlycke fabriker-området är klart kommer det finnas cirka 700 bostäder i sex kvarter, alla med olika utseenden och karaktär.

Byggs i etapper

Inflyttning i bostäderna sker etappvis. Första inflyttningen i Wallenstams kvarter Rosengången i norr, var i december 2020 och de första kvarteren som byggs är hyreshus.
Enligt Wallenstams och Bonava är målet stadsmyller i industrihistoriskt område nära Wendelsbergs friluftsområde.

Parkeringshus med solceller

Wallenstam har även byggt ett parkeringsgarage med drygt
500 parkeringsplatser för de som bor, arbetar och besöker området. Längs med Långenäsvägen i sydöstra delen av området, blev ett parkeringshus vara klart hösten 2021. .

Läs mer om byggprojekt som pågår i Mölnlycke fabriker