Lyssna

Byggprojekt i området Mölnlycke fabriker

Samtidigt som nya bostadskvarter byggs i det gamla industriområdet pågår även en rad andra bygg- och anläggningsarbeten i och kring Mölnlycke fabriker.

Händer just nu

Gatuarbeten kring Massetjärn

Nu startar arbetet med vägförstärkningar och nya ledningar för vatten- och avlopp vid västra Långetjärnsvägen söder om tjärnen. Medan ledningsarbetet pågår kommer biltrafiken att ledas om via Rörsvängen och över Långenäsparkeringen. Trafikomledningen startar i juni. Informationstavlor kommer snart upp.
Nytt torg och bättre vägar

Gymnastik- och trampolinhallarna

Invändiga installationer pågår för att göra klart träningshallarna. Slutbesiktningen är preliminärt planerad till slutet av juni.
Gymnastik- och trampolinhallar

Wallenstams och Bonavas bostadskvarter

I den nordöstra delen där kvarteret Kvarnens byggs, kommer två av tre hus att vara färdigbesiktigade efter semestern.
Närmast Parkvägen startar byggnationen av kvarteret Skogsvaktaren i sommar.
På p-huset är solcellspanelerna på plats och elarbeten pågår. Slutbesiktningen väntas ske i september. I Bonavas kvarter Smedjan pågår grundläggninsgarbete.
700 bostäder och nytt p-hus

Störningar

På många ställen är byggtakten mycket hög just nu och det innebär att det är en hel del transporter till och från området. Fabriksvägen har något begränsad framkomlighet. Smidigaste sättet att ta sig fram med bil i området just nu är via Bruksgatan och Kraftgränd. 
Det förekommer arbete även på helger.

2021-06-30

Wallenstam arena ska vara kommunens främsta arena för idrott, event och mässor.
Framför idrottsarenan blir det ett torg. Torgets utformning har inspirerats av textilkonstnären Viola Gråstens textila mönster. Viola Gråsten började som konstnärlig ledare vid Mölnlycke Väfveri AB under 1950-talets mitt. Viola Gråsten arbetade där till år 1973 och under tiden komponerade hon fler än 100 mönster för hem- och modetextil.

Förutom en ny idrottsarena och ett torg ska vi skapa renodlade hallar för gymnastik och en trampolin, bättre framkomlighet på gator, bättre trottoarer och gång- och cykelvägar.
Kommunen anlägger också kommunalt vatten och avlopp i området. Ett konstverk kommer också på plats på sydsidan av Massetjärn.

Vanliga frågor

Kommer det att finnas någon skola eller förskola i området?

Härryda kommun har för närvarande inga planer på en kommunal grundskola i Mölnlycke fabriker, inte heller någon kommunal förskola. Vi har många skolor och förskolor i närheten av det nya bostadsområdet och fler byggs i andra delar av Mölnlycke.

När började arbetet?

I september 2019 togs första spadtaget för Härryda kommuns nya idrottsarena.

Kommunens arbete med att anlägga gator, gång- och cykelvägar, vatten och avlopp inleddes sommaren 2019.

Du kan läsa mer om Wallenstams arbeten här: molnlyckefabriker.se/pagaende-arbeten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Trafikarbeten beräknas starta till sommaren 2021.


När är allt färdigt i Mölnlycke fabriker?

Om allt går enligt plan är Wallenstam arena spelklar till sommaren 2021. Alla bostäder och gator i fabriksområdet planeras vara färdiga till år 2025.

Var kommer namnet Bruksgatan från?

Orter som vuxit fram kring en enda industri och där disponenten sörjde för bostäder och service åt sina anställda, brukar benämnas som bruksort eller brukssamhälle. Innan Mölnlycke Väfveri startade 1849 bodde bara 450 personer i Mölnlycke. På några få år efter att fabriken startat, fördubblades antalet invånare Mölnlycke.

För att knyta an till Mölnlyckes historia som bruksort, föreslog Härryda kommuns namnvårdsgrupp därför namnet Bruksgatan på huvudgatan genom Mölnlycke fabriker. Kommunfullmäktige tog beslut om namnet 2015.

Är det några fler nya gatunamn på gång? Kommer adresserna att heta som kvarteren, till exempel kvarteret Väven 12?

De nya gatorna kommer få följande namn: Disponentvägen, Mjölnarens väg och Kraftgränd.
Gatunamnen är beslutade av namnvårdsgruppen i Härryda kommun. 
Sedan är det kommunens Mark och exploateringsverksamhet som bestämmer adresserna så att varje lägenhet kommer att få en unik adress.

Ska Disponentvillan rivas?

I början av 2020 fattade miljö- och bygglovsnämnden beslut om att inte ge rivningslov för Disponentvillan.
Nämndens beslut överklagades till Länsstyrelsen som i december 2020 avslog överklagandet från Wallenstam.

Hur blir det med trafiken och parkeringarna?

Fler boende gör att vi planerat för mer trafik till och från området än idag. Vägarna kommer att utformas så att bilisterna i första hand ska välja Långenäsvägen framför Wendelsvägen.
Den allra största andelen av boendeparkeringarna kommer att ligga i ett p-hus i Mölnlycke fabriker. P-huset har sin utfart mot Långenäsvägen, vilket också bidrar till att styra trafiken bort från Wendelsvägen.
Kommunens trafikanalys på Säterivägen. Analysen har utmynnat i ett antal förslag på åtgärder för att förbättra framkomligheten på Säterivägen.

Prenumerera på den här sidan

Hantera prenumeration

Så hanterar vi personuppgifter

Din e-postadress är en personuppgift. När du fyller i din e-postadress och kryssar i för prenumeration så skickas ett mejl till din ifyllda e-postadress. Genom att klicka på länken i mejlet så aktiverar du prenumerationen och ger samtycke till att Härryda kommun hanterar din e-postadress. Du kan när som helst återkalla ditt godkännande genom att avsluta prenumerationen på den här sidan eller på harryda.se/prenumeration.

Om notifieringen till din e-postadress gett flera returer till systemet, raderas din e-postadress.

Besök harryda.se/personuppgifter för mer information om hur Härryda kommun hanterar personuppgifter.

Status och dokument

Ordlista

Projektering

Byggnation

Kontakt

Frågor om projektering och byggnation av gator, gång- och cykelvägar, VA

Daniel Lindell, projektledare
031-724 61 00 (växel)
daniel.lindell@harryda.se

Frågor om idrottsarenan

Anders Johansson, projektledare
031-724 61 00 (växel)
anders.k.johansson@harryda.se

Första spadtaget för Wallenstam arena (film)

Wallenstam

Läs om projektet på Wallenstams webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
E-post:molnlyckefabriker@wallenstam.se
Bonava (kvarteret Smedjan)
Läs om projektet på Bonavas webbplats Länk till annan webbplats.