Lyssna

Bostäder vid Björkelid

I området Björkelid i Rävlanda byggs nya hyresrätter, bostadsrätter och radhus.

Foton: Susanna Strand

Strax söder om järnvägen i centrala Rävlanda, vid Gärdhemsvägen och Björkelidsvägen byggs ett 80-tal nya bostäder fram till våren 2020.
KartbildPDF

Området markerat A (se kartbild) ska bebyggas med flerbostadshus i tre våningar med totalt cirka 72 lägenheter. Hälften av dem ska upplåtas med hyresrätt och resterande med bostadsrätt. Inom området finns generösa grönytor, lekplatser och en gemensamhetslokal. Lägenhetsstorlekar varierar mellan ettor och 5 rum och kök.