Lyssna

Bostäder vid Björkelid

Radhus på gång i Björkelid i centrala Rävlanda.

Radhus på gång i Björkelid i centrala Rävlanda.

I området Björkelid i Rävlanda ska det byggas både hyresrätter, bostadsrätter och radhus.

Strax söder om järnvägen i centrala Rävlanda, vid Gärdhemsvägen och Björkelidsvägen kommer nya bostäder att byggas under 2019.

Området markerat A (se kartbild nedan) ska bebyggas med flerbostadshus i tre våningar med totalt cirka 72 lägenheter varav hälften ska upplåtas med hyresrätt och resterande med bostadsrätt. Inom området planeras det för generösa grönytor, lekplatser och en gemensamhetslokal. Det kommer att erbjudas varierade lägenhetsstorlekar, allt från 1 rok till 5 rok.

Norr om Björkelidsvägen och befintligt ålderdomshem kommer ca nio radhus att uppföras i två våningar, inom området markerat B (se kartbild nedan). Radhusen kommer att avstyckas och utgöra enskilda fastigheter.

Radhusen fördelas via Härryda kommuns tomt- och småhuskö.