Björröd 1:5

Detaljplan för bostäder i Björröd 1:5 är en exploatörsdriven detaljplan där exploatören ansvarar för att driva detalj­planearbetet. Härryda kommun ansvarar för detaljprojektering och utbyggnad av allmän platsmark inom detaljplanen.

2021-02-04

Händer just nu:

Härryda kommun har nu på begäran av exploatörerna startat detaljprojekteringen av allmän platsmark inom detaljplanen. Initialt innebär detta arbete att fältundersökningar i form av inmätning av topografi och geotekniska under­sökningar kommer att genomföras i området.

Arbetet är beroende av väderlek och kommer att genomföras preliminärt februari-april 2021.

Kontakt

Kontakt för utbyggnad av allmän platsmark:

Rafed Baban,
projektledare
031-724 61 00 (växel)
rafed.baban@harryda.se

Kontakt för mark- och planfrågor:

Robin Axelsson,
mark- och exploateringsingenjör
031-724 61 00 (växel)
robin.axelsson@harryda.se

Hanna Areslätt,
planarkitekt
010-452 23 17
plan@harryda.se

Kontaktperson hos exploatören Boklok:

Jonas Jehander
jonas.jehander@boklok.se010-4497169

Kontaktperson hos exploatören Obos:
Johan Åstradsson johan.astradsson@obos.se073-3999763