Byggprojekt, gatuarbeten, VA-arbeten

Här är en del av alla de byggprojekt som pågår eller planeras i Härryda kommun. Det är allt från bostäder och förskolor till gatu- och VA-arbeten. Vi reserverar oss för att listan inte är fullständig.