Trädfällning

Du behöver normalt sett inte marklov för trädfällning, men det finns undantag.

I vissa områden gäller trädfällningsförbud och där måste du ansöka om marklov för trädfällning. Även om du inte behöver marklov för trädfällning kan du behöva en biotopdispens från Länsstyrelsen om trädfällningen berör en trädallé med minst 5 träd eller ett äldre träd med minst 2,5 meters omkrets.

Så gör du

1. Se till att du har kompletta handlingar att skicka in

Följ anvisningarna i enighet med exempelritningarna som är länkade nedan. Alla handlingar ska vara märkta med fastighetsbeteckning och vad ansökan avser. Ritningar ska vara i skala 1:100, i storlek A4 eller A3. Via e-tjänsten kan du bifoga handlingar. Tänk på att vi inte kan handlägga ditt ärende om något saknas.

Följande handlingar ska lämnas in i ett exemplar tillsammans med din ansökan: 

2. Skicka in din ansökan

Skicka in ansökan över e-post
Du kan göra din ansökan genom att fylla i en blankett. Blanketten inklusive handlingar kan mailas till bygglov@harryda.se eller skickas med post.

Ladda ner blankett som pdf Pdf, 2.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Avgift debiteras enligt fastställd taxa.

Servicegaranti

Härryda kommun garanterar att beslut om bygglov fattas inom tio veckor från det att en komplett ansökan kommit in.
Servicegaranti för bygglov