Tidsbegränsade lov

Om du inte kan uppfylla alla förutsättningar för ett permanent lov kan du söka ett tidsbegränsat bygglov.

Du kan söka ett tidsbegränsat bygglov om åtgärden är tillfällig och du inte kan få permanent lov. Det kan bero på att det du vill bygga inte överensstämmer med planbestämmelserna. Du kan få tidsbegränsat bygglov för något som inte uppfyller alla krav för bygglov om ändå är lämpligt under en period.

Du kan få tidsbegränsat bygglov för max tio år. Därefter kan ansöka om förlängning till sammanlagt femton år.

Du ska redan vid ansökan kunna redovisa varför bygglovet bara behövs under en begränsad tid. Du ska också beskriva hur avvecklingen ska gå till. När tiden löpt ut ska du ta bort den tillfälliga åtgärden och upphöra med verksamheten. Fastighetsägaren bär det yttersta ansvaret för avvecklingen och för att återställa platsen.

Tidsbegränsat bygglov av säsongskaraktär

Ett tidsbegränsat bygglov av säsongskaraktär är ett bygglov för något som bara ska finnas under en säsong och som upprepas under två eller flera år i följd. Det kan till exempel handla om att sätta upp en sommarkiosk eller uteservering. Du kan få lov av säsongskaraktär för en längre tid än femton år. Du behöver inte nytt lov för varje ny säsong om åtgärden är densamma varje år.

Tidsbegränsat bygglov på offentlig plats

Om du söker tidsbegränsat bygglov för något på offentlig plats måste du också söka tillstånd hos polisen.
Regler för nyttjande av offentligt plats Öppnas i nytt fönster.

Så gör du

1. Se till att du har kompletta handlingar att skicka in

Följ anvisningarna i enighet med exempelritningarna som är länkade nedan. Alla handlingar ska vara märkta med fastighetsbeteckning och vad ansökan avser. Ritningar ska vara i skala 1:100, i storlek A4 eller A3. Via e-tjänsten kan du bifoga handlingar. Tänk på att vi inte kan handlägga ditt ärende om något saknas.

Exempelritningar - för utskrift Pdf, 308.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Följande handlingar ska lämnas in i ett exemplar tillsammans med din ansökan: 

2. Skicka in din ansökan

Digital ansökan
Via vår e-tjänst kan du en ansökan digitalt genom att använda dig av e-legitimation.

E-TJÄNST, GÖR ANSÖKAN Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan via blankett
Du kan göra din ansökan genom att fylla i en blankett. Blanketten inklusive handlingar kan mailas till bygglov@harryda.se eller skickas med post.

Ladda ner blankett som pdf Pdf, 2.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Avgift debiteras enligt fastställd taxa.

Servicegaranti

Härryda kommun garanterar att beslut om bygglov fattas inom tio veckor från det att en komplett ansökan kommit in.
Servicegaranti för bygglov