Takkupor

En takkupa är en tillbyggnad på hustaket. Du behöver oftast bygglov för att uppföra takkupor. 

I de flesta fall så krävs det bygglov för takkupor eftersom dessa räknas som en tillbyggnad. I vissa fall krävs dock inget bygglov för att bygga takkupor på en- eller tvåbostadshus. Detta gäller både inom och utanför detaljplanelagt område. Inom vissa områden får bygglovsbefriade takkupor inte byggas.

Bygglovsbefridade takkupor på bostadshuset

  • Kräver anmälan och startbesked innan byggnation får påbörjas
  • Max två takkupor på ett bostadshus som tidigare saknar takkupa.
  • Max en takkupa om det sedan tidigare finns en takkupa.
  • Ingen takkupa om det sedan tidigare finns två eller flera takkupor.
  • Takkuporna får tillsammans inte uppta mer än halva takfallet (takets bredd). Med takfallets längd menas här den sträcka som på ett hus med traditionellt sadeltak sträcker sig från gavel till gavel med tillägg för eventuellt taksprång
  • Får inte innebära något ingrepp i den bärande konstruktionen. Med den bärande konstruktionen menas primärbärveket, till exempel balkar och takstolar
  • Får inte utformas som en frontespis. En frontespis är en takkupa där fönstret i takkupan är placerat i samma fasadliv som fasaden i våningen under vinden. Byggnadens fasad fortsätter obruten upp till takkupans fasad.

Tips för takkupor

  • Gör inte takkuporna större än 1/3 av takets längd för att inte takkuporna ska dominera taket och hela huset
  • Placera takkupan fritt från andra element på taket
  • Tänk på att en takkupa bredare än 1,4 meter påverkar både byggnadshöjden och antalet våningar. Det kan innebära att det inte är genomförbart om det finns begränsningar i detaljplanens bestämmelser

Så gör du

1. Se till att du har kompletta handlingar att skicka in

Följ anvisningarna i enighet med exempelritningarna som är länkade nedan. Alla handlingar ska vara märkta med fastighetsbeteckning och vad ansökan avser. Ritningar ska vara i skala 1:100, i storlek A4 eller A3. Via e-tjänsten kan du bifoga handlingar. Tänk på att vi inte kan handlägga ditt ärende om något saknas.

Exempelritningar - för utskrift Pdf, 308.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Följande handlingar ska lämnas in i ett exemplar tillsammans med din ansökan: 

2. Skicka in din ansökan

Digital ansökan
Via vår e-tjänst kan du en ansökan digitalt genom att använda dig av e-legitimation.

E-TJÄNST, GÖR ANSÖKAN Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan via blankett
Du kan göra din ansökan genom att fylla i en blankett. Blanketten inklusive handlingar kan mailas till bygglov@harryda.se eller skickas med post.

Ladda ner blankett som pdf Pdf, 2.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Avgift debiteras enligt fastställd taxa.

Servicegaranti

Härryda kommun garanterar att beslut om bygglov fattas inom tio veckor från det att en komplett ansökan kommit in.
Servicegaranti för bygglov