Takkupor

En takkupa är en tillbyggnad på hustaket. Du behöver oftast bygglov för att bygga takkupor men det finns undantag.

Du måste söka bygglov för att bygga takkupor. För vissa takkupor kan du göra en anmälan istället (enklare form av tillstånd). Då måste takkuporna uppfylla vissa krav. Detta gäller både inom och utanför detaljplanerat område. På vissa platser får du inte bygga bygglovsbefriade takkupor alls.

Bygglovsbefriade takkupor på bostadshuset

  • kräver anmälan (enklare form av tillstånd) och startbesked innan du börjar bygga.
  • max två takkupor på ett bostadshus som tidigare saknar takkupa.
  • max en takkupa om det sedan tidigare finns en takkupa.
  • ingen takkupa om det sedan tidigare finns två eller flera takkupor.
  • Takkuporna får tillsammans inte uppta mer än halva takfallet (takets bredd).
  • Du får inte göra ingrepp i den bärande konstruktionen. Den bärande konstruktionen är till exempel balkar och takstolar.
  • får inte vara en frontespis. En frontespis är en takkupa där den främre väggen takkupan är placerad i liv med fasaden i våningen under. Byggnadens fasad fortsätter obruten upp till takkupans fasad.

Tips för takkupor

  • Gör inte takkuporna större än 1/3 av takets längd. Då ser de inte dominerande ut.
  • Placera takkupan fritt från andra saker på taket
  • Tänk på att en takkupa bredare än 1,4 meter påverkar både byggnadshöjden och antalet våningar. Det kan innebära att det inte är tillåtet om det finns begränsningar i detaljplanens bestämmelser.

Så gör du

1. Se till att du har kompletta handlingar att skicka in

Följ anvisningarna i enighet med exempelritningarna som är länkade nedan. Alla handlingar ska vara märkta med fastighetsbeteckning och vad ansökan avser. Ritningar ska vara i skala 1:100, i storlek A4 eller A3. Via e-tjänsten kan du bifoga handlingar. Tänk på att vi inte kan handlägga ditt ärende om något saknas.

Exempelritningar - för utskrift Pdf, 308.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Följande handlingar ska lämnas in i ett exemplar tillsammans med din ansökan: 

2. Skicka in din ansökan

Digital ansökan
Via vår e-tjänst kan du en ansökan digitalt genom att använda dig av e-legitimation.

E-TJÄNST, GÖR ANSÖKAN Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan via blankett
Du kan göra din ansökan genom att fylla i en blankett. Blanketten inklusive handlingar kan mailas till bygglov@harryda.se eller skickas med post.

Ladda ner blankett som pdf Pdf, 2.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Avgift debiteras enligt fastställd taxa.

Servicegaranti

Härryda kommun garanterar att beslut om bygglov fattas inom tio veckor från det att en komplett ansökan kommit in.
Servicegaranti för bygglov