Till innehållet

Takkupa

En takkupa är en tillbyggnad på hustaket. Du behöver oftast bygglov för att bygga takkupor men det finns undantag.

Takkupor är tillbyggnad

Takkupor räknas som en tillbyggnad. Du måste söka bygglov för att bygga takkupor. För vissa takkupor kan du göra en anmälan istället (enklare form av ansökan). Då måste takkuporna uppfylla vissa krav. Detta gäller både inom och utanför detaljplanerat område. Bygglovsbefriade takkupor är en form av attefallsåtgärd. På vissa platser får du inte bygga bygglovsbefriade takkupor alls.

Bygglovsbefriade takkupor på bostadshuset

  • kräver anmälan (enklare form av tillstånd) och startbesked innan du börjar bygga.
  • max två takkupor på ett bostadshus som tidigare saknar takkupa.
  • max en takkupa om det sedan tidigare finns en takkupa.
  • ingen takkupa om det sedan tidigare finns två eller flera takkupor.
  • Takkuporna får tillsammans inte uppta mer än halva takfallet (takets bredd).
  • Du får inte göra ingrepp i den bärande konstruktionen. Den bärande konstruktionen är till exempel balkar och takstolar.
  • får inte vara en frontespis. En frontespis är en takkupa där den främre väggen takkupan är placerad i liv med fasaden i våningen under. Byggnadens fasad fortsätter obruten upp till takkupans fasad.

Tips för takkupor

  • Gör inte takkuporna större än 1/3 av takets längd. Då ser de inte dominerande ut.
  • Placera takkupan fritt från andra saker på taket
  • Tänk på att en takkupa bredare än 1,4 meter påverkar både byggnadshöjden och antalet våningar. Det kan innebära att det inte är tillåtet om det finns begränsningar i detaljplanens bestämmelser.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-05-31