Till innehållet

Solceller

Oftast får du sätta upp solceller och solfångare på en- och tvåbostadshus samt komplementbyggnader utan bygglov. Här beskriver vi undantagen när du måste söka bygglov.

Solceller inom planlagt område

Inom planlagt område ska du söka bygglov om:

  • du ska placera solceller/solfångare på en ställning på byggnaden.
  • byggnaden, tomten eller området är q-märkt eller skyddsvärt på annat sätt.
  • detaljplanen innehåller bestämmelser om solceller/solfångare.

Tänk på att solceller inte får avge störande solreflexer.

Solceller utanför planlagt område

Utanför planlagt område ska du söka bygglov för solceller/solfångare om det finns områdesbestämmelser med särskilda krav. Vanligen kan du sätta upp solceller/solfångare utan bygglov utanför planlagt område.

Tänk på att solceller inte får avge störande solreflexer.

När du ska söka bygglov för solceller

Om solcellerna du tänkt sätta upp inte uppfyller kraven måste du söka bygglov. Är du osäker på om du behöver söka bygglov är du välkommen att kontakta bygglovsenheten för att få svar.

Mer om solceller

Solceller

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-10-03